ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 2 ВІД 04.02.2022 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

03.02.2022 р. в 10:00Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Представлення до вчених звань.
1.1. Професор:
1.1.1. Штефан Вікторія Володимирівна, професор кафедри технічної електрохімії.

1.2. Доцент:
1.2.1. Александрова Вікторія Олександрівна, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу.
1.2.2. Голоскокова Анна Олександрівна, доцент кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління;
1.2.3. Пильов Вячеслав Володимирович, доцент кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій.
1.2.2. Юрченко Олена Миколаївна, доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Представлення роботи «Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріали» на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2022 рік.
Авторський колектив роботи:
1. Майзеліс Антоніна Олександрівна, д.т.н., доцент кафедри технічної електрохімії, НТУ «ХПІ»;
2. Пінчук Наталія Володимирівна, к.ф.-м.н., науковий співробітник кафедри матеріалознавства НТУ «ХПІ»;
3. Волощук Валентина Василівна, аспірант кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

3. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься виключно 03.02.2022 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

Закінчення дистанційного засідання.

04.02.2022 р. в 14:30Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься очно у аудиторії 12 ректорського корпусу.

(Вхід тільки у масках)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення нагород, атестатів та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підсумки прийому іноземних громадян на навчання в університеті (презентація).
Доповідачі: проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович;
від комісії професор Сахненко Микола Дмитрович.

3. Стан та покращення інформаційних змістів сайтів кафедр (презентація).
Доповідачі: проректор професор Труш Олександр Олегович;
від комісії професор Кожевніков Георгій Костянтинович.

4. Підсумки конкурсу гуртожитків університету (презентація).
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

5. Звіт докторантів:
5.1. Кафедри колісних та гусеничних машин Скворчевського Олександра Євгеновича;
5.2. Кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Каніщевої Ольги Валеріївни.

6. Затвердження:
6.1. Положення про навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
6.2. Положення про Вчену раду навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
Доповідає директор ННІ КНІТ професор Годлевський Михайло Дмитрович.

6.3. Освітньо-професійної програми Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2022 року;
6.4. Освітньо-професійної програми Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 2022 року;
6.5. Навчальних планів на 2022/2023 навчальний рік підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 125 Кібербезпека;
6.6. Перезатвердження освітньо-професійних програм Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2018, 2019, 2020, 2021 років;
6.7. Перезатвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 125 Кібербезпека 2018, 2019, 2020, 2021 років.
6.8. Зміни до «Положення про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».
Доповідає заступник голови вченої ради Пермяков Олександр Анатолійович.

6.9. Освітніх програм та навчально-тематичних планів післядипломної освіти:
6.9.1. За спеціальністю 222 «Медицина».
Програму спеціалізації: Ендоскопія (4 місяці).
Програму стажування Хірургія (1 місяць).
6.9.2. За спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
Циклів тематичного удосконалення (строком 2 тижня; 78 годин): Актуальні проблеми клінічної мікробіології; Дисбіози; Етіологія та мікробіологічна діагностика інфекцій респіраторного тракту.
6.9.3. За спеціальністю 226 «Фармація промислова фармація».
Програму стажування: Клінічна фармація (1 місяць).
6.9.4. Спеціалізація Хірургія (9 місяців), кафедра Хірургії, нормальної та топографічної анатомії.
6.9.5. Стажування Бактеріологія, кафедра Клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології.
Доповідає директор навчально-наукового медичного інституту Федак Богдан Степанович.

6.10. Перезатвердження форми індивідуального плану аспіранта.
Доповідає завідувач аспірантури Штефан Вікторія Володимирівна.

6.11. Створення Навчально-наукової лабораторії соціологічного супровідну моніторингу якості вищої освіти та україно-турецького співробітництва.
6.12. Затвердження Положення про Навчально-наукову лабораторію соціологічного супровідну моніторингу якості вищої освіти та україно-турецького співробітництва.
Доповідає завідувач кафедри соціології та публічного управління професор Мороз Володимир Михайлович.

7. Про виготовлення диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 89 від 01.02.2022 року:
7.1. Марчук Леся Сергіївна, зі спеціальності 051 «Економіка», ДР № 003535;
7.2. Силка Ігор Васильович, зі спеціальності 073 «Менеджмент», ДР № 003588;
7.3. Шаповалова Марія Ігорівна, зі спеціальності 113 «Прикладна математика», ДР № 003778;
7.4. Бернадська Тетяна Володимирівна, зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», ДР № 003815;
7.5. Рябінін Святослав Олександрович, зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 003820.
Доповідає заступник голови вченої ради Пермяков Олександр Анатолійович.

8. Висунення кандидатур на здобуття державної стипендії для видатних діячів науки України:
8.1. Гладкий Федір Федорович (довічна);
8.2. Лісачук Георгій Вікторович (дворічна).
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Про висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України аспірантам вищих навчальних закладів.

Прізвище, ім’я, по батькові Курс навчання в аспірантурі
1 Гриценко Владислав Віталійович 3
2 Коляда Тетяна Ігорівна 3
3 Кулик Олексій Сергійович 3
4 Ліхолєтов Ярослав Володимирович 2
5 Суханова Ольга Ігорівна 3

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Про висунення кандидатур на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2022 рік.
Робота «Розвиток методів розрахунку грозостійкості повітряних ліній з захищеними проводами».
Авторський колектив роботи:
1. ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович — к.т.н., доцент, доцент кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ».
2. ДРИВЕЦЬКИЙ Станіслав Ігорович — к.т.н., старший викладач кафедри  передачі електричної енергії НТУ «ХПІ».
3. ШТАНГЕЙ Ігор Олександрович — начальник управління виробничо-технічної політики та нагляду за експлуатацією обладнання АТ «Харківобленерго».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про відкриття в НТУ «ХПІ» докторантури зі спеціальності 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Про надання права наукового керівництва аспірантами Лебедєву Володимиру Володимировичу, доценту кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Монографія «Теоретичні та практичні основи побудови електромагнітних перетворювачів для багатопараметрового контролю металевих виробів», авторів: Горкунов Б.М., Львов С.Г., Борисенко Є.А. Обсяг 300 стор.
Навчальний посібник «Великі наукові ідеї, які змінили Світ» до циклу уроків міждисциплінарного освітнього проекту «Великі наукові ідеї, які змінили Світ», автори: Мінакова К.О., Петров С.О., РадогузС.А., Сокол Є.І., Матюхов Д.В., Білик С.Ю., Ліньков О.Ю., Іванова М.С., Басова Є.В., Скидан Н.П., Кіріченко М.В., Данильченко Д.О., КостусякВ.В., ЛебедєвВ.В., Вировець С.В., Чепелюк, О.О. Анан’сва В.В., Циганков О.В., Лаврова І.О., Тихомирова Т.С.. Гетта О.С., Пустовойтов П.Є., 2022. Обсяг 220 стор.
Монографія «Моделі та методи управління інформаційними потоками в комп’ютерних мережах систем критичного призначення», авторів: Г.А. Кучук, Н.Г. Кучук, Т.О. Орлова. Обсяг 264 стор.
Навчальний посібник «History and Culture of Ukraine: the world dimension», автор: Гутник М.В. Обсяг 164 стор.
Монографія «Формування механізму управління ризиками переробних підприємств», авторів: Посохова І.М. та інших. Обсяг 275 стор.
Монографія «Конструктивно-технологічні рішення підвищення електричних характеристик високовольтної композитної електроізоляційної системи електричних машин», авторів: Безпрозванних Г.В., Рогинського О.В. Обсяг 128 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», № 1(5), 2022, обсяг 80 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», № 2(6), 2022, обсяг 86 стор.
Навчальний посібник «Маркетингова товарна політика», авторів: Райко Д.В., Шипуліна Ю.С. Обсяг 120 стор.
Навчальний посібник «Практикум з дисципліни «Маркетингова товарна політика», авторів: Райко Д.В., Шипуліна Ю.С. Обсяг 120 стор.
Підручник «Маркетингова діяльність підприємства» під редакцією О.П. Косенко. Обсяг 1000 cтор.
Щоквартальний науково-практичний журнал «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ: філософія, психологія, педагогіка, соціологія», №1, 2022. Обсяг 100 стор.
Laboratory workshop «MEANS AND ALGORITHMS OF THE DECISION MAKING», autor: D. Dmitriienko, O. Yu. Zakovorotnyi, S.S. Bulba. Обсяг 78 стор.
Збірник «Різання та інструменти в технологічних системах», №96, 2022 рік. Обсяг 147 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович