ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 25.01.2022 (ПОЧАТОК 10:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

25.01.2022 р. в 10:00 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження правил прийому відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж «Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

2. Затвердження правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

3. Затвердження звіту про результат виконання наукової роботи стипендіата іменної стипендії Верховної ради України для молодих вчених – докторів наук Томашевського Романа Сергійовича.

4. Про призначення стипендій Президента України на II семестр 2021/2022 навчального року:
СТРИГУЛЬ Антон Андрійович, БЕМ-318а.
ЧЕРЕВАТІЙ Сергій Олегович, І-218д.
КОНКІН Станіслав Валерійович, КН-Н121б.
ЛЬОЗНИЙ Олег Сергійович, МІТ-М221м.
СИРОЄЖКО Анастасія Володимирівна, СГТ-М421.
ВИНОКУРОВА Анна Павлівна, ХТ-5186.

Закінчення дистанційного засідання.

Заковоротний Олександр Юрійович