ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 27.01.2023 (ПОЧАТОК 11:00)

26.01.2023 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. ПЕРШИНА  Юлія Ігорівна, завідувач кафедри вищої математики;
1.1.2  НІКУЛІНА Олена Миколаївна, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій;
1.1.3  МАРДУС Наталія Юріївна, професор кафедри обліку і фінансів;
1.1.4. МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна, професор кафедри інформаційних систем та технологій.

1.2. Доцента:
1.2.1. АГІБАЛОВА Тетяна Миколаївна, кафедра ділової іноземної мови та перекладу;
1.2.2. ТИНЬЯНОВА  Ірина  Іванівна, кафедра гідравлічних машин;
1.2.3.  ЖУРИЛО Дмитро Юрійович, кафедра українознавства, культурології та історії науки;
1.2.4. КРИВОБОК Руслан Вікторович, кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей;
1.2.5.МЄТЄЛЬОВ  Володимир Олександрович, кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем;
1.2.6. СОБОЛЬ   Максим Олегович, кафедра інформатики та інтелектуальної власності;
1.2.7. СТРОКОВ Євген Михайлович, кафедра обліку і фінансів.

1.3. Старший дослідник
1.3.1. ВЕЛИЧКО Володимир Анатолійович, спеціальність 051 Економіка.

Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Висунення кандидатур на здобуття здобуття щорічної премії Верховної Ради України для молодих вчених:

 • Данильченко Дмитро Олексійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри передачі електричної енергії;
 • Дривецький Станіслав Ігорович, к.т.н., доцент кафедри передачі електричної енергії;
 • Кучук Ніна Георгіївна, д.т.н., доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування ;
 • Давидов Вячеслав Вадимович, д.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та програмування;
 • Бульба Сергій Сергійович, к.т.н.. доцент доцент кафедри комп’ютерної інженерії та програмування ;
 • Решетнікова Поліна Едуардівна, аспірант кафедри комп’ютерної інженерії та програмування.

3. Висунення кандидатур на здобуття здобуття премії Президента України для молодих вчених:

 • Кравченко Сергій Снргійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння та гібридних енергетичних установок;
 • Савченко Анатолій Вікторович,  к.т.н., старший викладач кафедри двигунів внутрішнього згоряння та гібридних енергетичних установок.

Доповідає проректор з наукової роботи Марченко А.П.

4. Вибори лічильної комісії.

Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься 26.01.2023 р. протягом робочого дня з 10:10 до 18:00 у дистанційній формі за допомогою Microsoft Forms Office 365.

Посилання на форму для голосування — тут.

 

27.01.2023 р. в 1100 Засідання вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підсумки виконання КРІ.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Підсумки зимової сесії 2022–2023 навчального року.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

3. Про розміщення на депозитному рахунку в державному банку тимчасово вільні кошти, отримані за надання платних послуг.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

4. Призначення студентам стипендії імені В.Л. Кирпичова:

 • ЮДІНА Анастасія Геннадіївна, гр. СГТ–м 622;
 • МИКАЛО Кристіна Романівна, гр. МІТ-м122а;
 • СТОЛЯРЕНКО Марія Євгенівна, гр. СГТ-121;
 • ВЛАСОВ Олександр Олегович, гр. КН-1121а;
 • НОВІКОВ Кирило Русланович, гр. ХТ-421а.

Доповідає вчений секретар професор Зайцев Юрій Іванович.

5. Затвердження Положення про кафедру мікробіології, бактеріології. вірусології та мікології навчально-наукового медичного інституту.
Доповідає професор Пономарьов Володимир Іванович.

6. Затвердження освітніх програм за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» на кафедрах навчально-наукового медичного інституту.
Доповідає  професор Пономарьов Володимир Іванович.

7. Затвердження освітніх програм за спеціальністю 222 «Медицина» на кафедрах навчально-наукового медичного інституту.
Доповідає  професор Пономарьов Володимир Іванович.

8. Затвердження освітніх програм за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» кафедри мікробіології, бактеріології. вірусології та мікології навчально-наукового медичного інституту.
Доповідає  професор Пономарьов Володимир Іванович.

9. Затвердження освітньо-наукової програми третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) зі спеціальності 033 – філософія.
Доповідач професор Кипенський Андрій Володимирович.

10. Затвердження Положення про організацію підготовки студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях.
Доповідає професор Ахієзер Олена Борисівна.

11. Висунення кандидатур на здобуття державної стипендії для видатних діячів науки.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Про визначення документу про науковий ступінь «доктор з інформатики», виданий на ім’я Гончарової (Оробінської) Олени Олександрівни університетом Ліон-2 Люм’єр м. Ліон (Франція), еквівалентним диплому кандидата технічних наук за спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Затвердження доценту кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. Акад. І.А. Зязюна Резник Світлані Миколаївні тему докторської дисертації « Теоретико-методичні засади формування викладацького лідерства майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук у закладах вищої освіти» та призначити науковим консультантом дисертаційної роботи члена-кореспондента НАПНУ д.пед.н. професора Романовського О.Г.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Надати право наукового керівництва аспірантами:
14.1. зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки доценту кафедри інформаційні системи та технології  ХАЦЬКО Наталії Євгенівні;
14.2. зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка доценту кафедри електричних апаратів ЧЕПЕЛЮКУ Олександру Олександровичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:

 • Підручник «Деталі машин» для студентів технічних спеціальностей. Автор Гайдамака А.В. НТУ «ХПІ», 2023. Обсяг 320 с.;
 • Підручник «Квантова електроніка». для студентів технічного профілю, вчених, викладачів. Автори: Мінакова К.О., Зайцев Р.В., Кіріченко М.В. – Харків, НТУ «ХПІ», 2023. Обсяг 185 с.;
 • Монографія «Релейний захист та автоматика в енергетиці і транспорті». Автори: Є. І. Сокол, О. Г. Гриб, І. Т. Карпалюк, В.М. Баженов, А. О. Запорожець, Д.А. Гапон, В.П. Старенький, В. В. Скопенко, В. І. Васильченко, О.Ю. Заковоротний, С. В. Швець, О. О. Светелік, Р. М. Лісіченко, Т. С. Донецька, Р. І. Дем’яненко, Є. О. Кауркін, О. В Лука / Під загальною редакцією член-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора Сокола Є. І. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2023. – 505 с.;
 • Монографія «Релейний захист в системах електропостачання». Автори: Є. І. Сокол, В. Є. Кривоносов, О. Г. Гриб, І. Т. Карпалюк, А. О. Запорожець, В. П. Старенький, В. В. Скопенко, О. Ю. Заковоротний, Р. М. Лисиченко, Є. О. Кауркін, О. В Лука/ Під загальною редакцією член-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора Сокола Є. І. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2023. -424 с.
 • Монографіяя «Захист повітряних ліній електропередавання 6-35 кВ від прямих ударів блискавок». Автори: Шевченко С.Ю., Данильченко Д.О., Дривецький С.І. Харків, 2023, обсяг 156 с.
 • Монографія «Індуктовані блискавками перенапруги в повітряних лініях з захищеними проводами середніх класів напруги». Автори: Шевченко С.Ю., Данильченко Д.О., Дривецький С.І. Харків, 2023, обсяг 161 с.;
 • Монографія « Protection of overhead power lines 6-35 kV with protected wires against direct lightning strikes». Shevchenko S., Danylchenko D., Dryvetskyi S. Харків, 2023, обсяг 138 р.;
 • Монографія «Lightning-induced overvoltages in overhead lines with protected wires of medium voltage classes». Shevchenko S., Danylchenko D., Dryvetskyi S. Харків, 2023, обсяг 145 р.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії .

17. Різне.

 

Заковоротний Олександр Юрійович