ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5 ВІД 02.06.2023 (ПОЧАТОК 12:00)

01.06.2023 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Доцента:
1.1.1. ГЛУШКО Альона Валеріївна, кафедра зварювання;
1.1.2. ГНАТЕНКО Григорій Олександрович, кафедра підйомно-транспортних машин і обладнання;
1.2.3. ГОРБОВ Олексій Михайлович, кафедра озброєння та стрільби;
1.2.4. КАСІМОВ Анатолій Миколайович, кафедра озброєння та стрільби;
1.2.5. НОСИК Андрій Михайлович, кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
1.2.6. ТУРЧИН Ольга Володимирівна, кафедра підйомно-транспортних машин і обладнання
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Продовження роботи на посаді директора НДПКІ «Молнія» проф. БУРЯКОВСЬКОГО Сергія Геннадійовича.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

3. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься 01.06.2023 р. з 10:30 до 18:00 у дистанційній формі за допомогою Microsoft Forms Office 365.

Посилання на Бюлетень для таємного голосування.


02.06.2023 р. в  12:00 — Засідання вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Порядок денний:

1. Участь університету у міжнародних рейтингах.
Доповідає проректор проф. Марченко А.П.

2. Участь студентської профспілкової організації у виховній та навчальній роботі університету.
Доповідає голова студентської профспілки Тарабанова А.Ю.    

3. Оновлення та затвердження навчальних планів на 2023-2024 навчальний рік:
— підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання;
— підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі скороченим терміном навчання (3 роки);
— підготовки здобувачів-іноземців вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання.
Доповідає проректор професор Мигущенко Р.П.

4. Про роботу аспірантури та докторантури згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 502 від 19 травня 2023 р. «ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)».
Доповідає проректор професор Марченко А.П.

5. Внесення змін до Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у НТУ «ХПІ» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №502 від 19 травня 2023 р.
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Л. Л.

6. Затвердження персонального складу разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD):
Дисертаційної роботи КПОДЖЕДО МАКСІМІЛЬЕНА ФРАНСИСА КОФФІ «Методи та інформаційна технологія вибору підходу та рівня зрілості організації при управлінні портфелем проектів» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки:

Голова спеціалізованої вченої ради  — ШАРОНОВА Наталія Валеріївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем, НТУ «ХПІ»;
Рецензенти:
МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій, НТУ «ХПІ»;
ГРИНЧЕНКО Марина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри стратегічного управління, НТУ «ХПІ»;
Офіційні опоненти:
МАЛЄЄВА Ольга Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
КОСЕНКО Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків).
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Л.Л.

7. Затвердження освітньої програми за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування по кафедрі клінічної лабораторної діагностики та імунології — цикл  спеціалізації «Клінічна діагностика» (для молодших медичних працівників лаборанти, фельдшери-лаборанти клінічних лабораторій) терміном 1 місяць.
Доповідає в.о. директора навчально-наукового медичного інституту  професор Златкіна В.С.

8. Про реструктуризацію навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
Доповідає директор ННІ комп’ютерних наук та інформаційних технологій професор Годлевський М.Д.

9. Затвердження освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Доповідає  завідувач кафедри соціології і публічного управління професор Володимир Мороз В.М.

10. Надання права наукового керівництва аспірантами:

  • зі спеціальності 032 – Історія та археологія доценту кафедри українознавства, культурології і історії науки ЖУРІЛОВІ Дмитру Юрійовичу;
  • зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія доценту кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей КРИВОБОКУ Руслану Вікторовичу;
  • зі спеціальностей: 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок доценту кафедри обліку і фінансів БРИК Світлані Володимирівні. доценту кафедри обліку і фінансів  НАЗАРОВІЙ Тетяні Юріївні.

Доповідає проректор професор Марченко А. П.

11. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:

  • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика» — Харків: НТУ «ХПІ», 2023, № 1 (9), обсяг 72 с.;
  • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: «Нові рішення в сучасних технологіях», Харків: НТУ «ХПІ», 2023,випуск 2(16), обсяг 89 стор.;
  • Науково-технічний журнал «Сучасні інформаційні системи»,– Х.: НТУ «ХПІ», Том 7, № 2. 2023. Обсяг 86 стор.
  • Міжнародний науково-технічний збірник «Різання та інструменти в технологічних системах», Харків: НТУ «ХПІ», 2023, випуск № 98, обсяг 130 стор.
  • Колективної монографії «Біженці та внутрішньо переміщені особи України на шляхах війни: кроки незламності», автори: М. В. Бірюкова, Ю. А. Калагін , Н. В. Коваліско, В. І. Подшивалкіна, Д. А. Терещенко, Н. О. Шанідзе , С. В. Григор’єва , О. А. Козлова, О. А. Сутула, за ред. М. В. Бірюкової. Харків, 2023. Обсяг 440 с.  :

Доповідає проректор професор Марченко А.П.

12. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

13. Різне.

Заковоротний Олександр Юрійович