ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 6 ВІД 07.07.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету (фото).
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова Вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підсумки фінансової діяльності університету за перше півріччя 2017 року (презентація).
Доповідачі:
ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Манойленко Олександр Володимирович.

3. Задачі колективу університету щодо проведення прийому в 2017 році (презентація).
Доповідачі:
ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Бурега Валерій Васильович.

4. Розподіл ліцензійного обсягу університету між денною і заочною формами навчання (презентація).
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

5. Підсумки роботи вченої ради університету за 2016\2017 навчальний рік (презентація).
Доповідачі:
голова Вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович;
від комісії професор Акімов Олег Вікторович.

6. Висунення роботи «Інноваційні технології поверхневого зміцнення деталей та вузлів виробів для оборонної та енергетичної галузей» на здобуття у 2017 році Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (презентація).
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

7. Конкурс на заміщення вакантних посад:
1. На посаду завідувача кафедри теоретичних основ електротехніки
Конкурсант – д.т.н., с.н.с. Резинкіна Марина Михайлівна.
2. На посаду завідувача кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
Конкурсант – д.е.н., проф. Заруба Віктор Яковлевич.
3. На посаду завідувача кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем
Конкурсант – д.т.н., проф. Кондрашов Сергій Іванович.
4. На посаду завідувача кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем
Конкурсант – д.т.н., проф. Порошин Сергій Михайлович.
5. На посаду завідувача кафедри інженерної електрофізики
Конкурсант – д.т.н., проф. Резинкін Олег Лук’янович.
6. На посаду завідувача кафедри фізики
Конкурсант – д.т.н., с.н.с. Семенов Олександр Володимирович.
7. На посаду професора кафедри електроізоляційної та кабельної техніки
Конкурсант – д.т.н., проф. Безпрозванних Ганна Вікторівна.
8. На посаду професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
Конкурсант – д.е.н., проф. Райко Діана Валеріївна.
9. На посаду професора кафедри економічного аналізу та обліку
Конкурсант – к.е.н., проф. НТУ «ХПІ» Смоловик Раїса Федорівна.
10. На посаду професора кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова
Конкурсант – д.т.н., проф. Дущенко Владислав Васильович.
11. На посаду професора кафедри економічного аналізу та обліку
Конкурсант – д.е.н., проф. НТУ «ХПІ» Мехович Сергій Анатолійович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

8. Про нагородження співробітників відомчими відзнаками МОН України з нагоди 70-річчя Комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ»:
1. ДІДУХ Ірина Іванівна, директор коледжу – нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти».
2. СТАРИХ Ірина Владленівна, викладач загальнотехнічних дисциплін – нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти».
3. КИРИЧЕНКО Валентина Леонідівна, викладач електротехнічних дисциплін – нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти».
4. СЕНКЕВИЧ Наталія Валентинівна – Грамота МОН України.
5. ГУЖОВСЬКАЯ Зоя Іванівна – Подяка МОН України.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

9. Призначення іменних стипендій першого ректора В.Л. Кирпичова студентам університету (презентація)

Прізвище, ім’я. Факультет, група Середній бал сесії Наукові показники Інше
Коновалова Дарина Вікторівна І, гр. І-24б 96.36 Участь в НДР кафедри Профорієнтаційна робота
Доброневський
Євгеній Анатолійович
АП, гр.АП-14а 97.9 Тези конф., підготовка статті Профорг групи, учасник фестивалю талантів
Митрофанова Дар’я Олександрівна Е, гр.ЕК-84 92.54 Участь у студентському науковому товаристві, 2 статті,

2 тези

Творчі заходи на факультеті «День факультету», «Ніч науки»,  робота з нового прийому тощо
Шихкерімов Омар Керімович КН, гр. КН-52ам 95.8 Участь у студентському науковому товаристві, 1 стаття Призер олімпіад з програмування, математики, староста, чемпіон ХПІ з шахів
Грабчук Сергій Павлович КІТ, гр.КІТ-22 97.2 учасник ІІ туру олімпіади з програмування

Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

10. Призначення стипендій студентам університету:

Президента України:

 1. МАЙСТРО Дарина ЕК-15а
 2. ТРОФІМОВ Павло АП-32ам
 3. ЛУЦЕНКО Світлана КН-22м
 4. ГРЕЧИН Василь ЕМ-54
 5. ВЛАДИМИРОВ В’ячеслав КН-54
 6. ГЛАВЧЕВА Дар’я КІТ-26

Верховної Ради України:

 1. ЛЯШ Катерина ЕК-65
 2. МАЛИШЕВ Сергій І-32м
 3. АДЖОЄВ Михайло КІТ-24а

Верховної Ради України (з числа сиріт):

 1. ФЕДОРЧЕНКО Гліб КІТ-24а

Кабінету Міністрів (з числа інвалідів):

 1. ЖУК Сергій АП-22м

Обласної держадміністрації імені Масельського:

 1. ВОЛОШИН Денис КІТ-22м

Обласної держадміністрації (з числа сиріт):

 1. ЛІ Владислав ТМ-62м

Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

 11. Звіт голови спеціалізованої вченої ради К 64.050.16 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Скляр Володимир Миколайович.

12. Атестація наукової роботи стипендіатів, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
1. ВОДКА Олексій Олександрович, доцент кафедри динаміки та міцності машин, к.т.н.;
2. ЗАЙЦЕВ Роман Валентинович, в.о. завідувача кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики, доцент, к.т.н.;
3. ЛАРІН Олексій Олександрович, доцент кафедри динаміки та міцності машин, к.т.н., доцент.

13. Затвердження «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі» (презентація).
 Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Про надання творчої відпустки з 01 вересня 2017 року по 28 лютого 2018 року для завершення роботи над докторською дисертацією доценту кафедри хімічної техніки і промислової екології Кривільовій Світлані Павлівні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Про зарахування до докторантури у 2017 році:

122 Комп’ютерні науки КАНІЩЕВА Ольга Валеріївна

Науковий консультант доктор технічних наук професор Шаронова Наталія Валеріївна

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ГЕТЬМАН Андрій Володимирович

Науковий консультант доктор технічних наук професор Резинкін Олег Лук’янович

161 Хімічні технології та інженерія МАЙЗЕЛІС Антоніна Олександрівна

Науковий консультант доктор технічних наук професор Байрачний Борис Іванович

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович. 

16. Затвердження тем докторських дисертацій:
1) к.х.н., доцента кафедри «Технології пластичних мас і біологічно активних полімерів» Мішурова Дмитра Олексійовича «Синтез та дослідження нелінійно-оптичних властивостей сітчастих хромофорвмістних полімерів на основі гліцидилових етерів 3, 5, 7, 3/, 4/-пентагідро-ксіфлавону» та призначення науковим консультантом завідувача відділу фізико-хімії Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України д.х.н. Бровко О.О.
2) к.і.н., доцента кафедри історії науки і техніки Гутник Марини Валеріївни «Становлення та розвиток матеріалознавства у Наддніпрянській Україні наприкінці XIX – на початку XX ст.» та призначення науковим консультантом д.і.н., професора Скляра Володимира Миколайовича.
3) к.т.н., доцента кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин Скворчевського Олександра Євгеновича «Розробка наукових основ проектування електрогідравлічних мехатронних модулів для військових та цивільних машин» та призначення науковим консультантом д.т.н., професора Волонцевича Дмитра Олеговича.
4) к.т.н., доцента кафедри динаміки та міцності машин Водки Олексія Олександровича «Інформаційні технології аналізу та синтезу структури нових матеріалів для прогнозування їх фізичних властивостей» та призначення науковим консультантом д.т.н., професора Львова Геннадія Івановича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Про надання права наукового керівництва аспірантами та здобувачами наукового ступеня:
1) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» доценту кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки, к.т.н. Дашкевичу Андрію Олександровичу.
2) за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» в.о. завідувача кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики, к.т.н. доценту Зайцеву Роману Валентиновичу.
3)  за спеціальністю 113 «Прикладна математика» доценту кафедри динаміки та міцності машин, к.т.н. Водці Олексію Олександровичу.
4) за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» старшому науковому співробітнику кафедри радіоелектроніки, к.ф-м.н. Ляшенку Михайлу Володимировичу.
5) за спеціальністю 171 «Електроніка» професору кафедри «Промислова та біомедична електроніка», к.т.н. Замаруєву Володимиру Васильовичу.
6) доценту кафедри двигунів внутрішнього згоряння, к.т.н. Лінькову Олегу Юрійовичу.
7) молодшому науковому співробітнику кафедри двигунів внутрішнього згоряння, к.т.н. Кравченку Сергію Сергійовичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Підсумки І туру (університетського) обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 2017 року та висунення кандидатур щодо участі у ІІ турі у номінаціях: декан факультету, завідувач кафедри, викладач фундаментальних дисциплін, викладач гуманітарних дисциплін, викладач професійно-орієнтованих дисциплін, науковець, молодий науковець, викладач фізичного виховання, директор бібліотеки.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

Пропозиції 2017 року по номінаціях:

1. Декан факультету – Рассоха Олексій Миколайович, декан факультету «Інтегровані технології та хімічна техніка».
2. Завідувач кафедри – Сахненко Микола Дмитрович, завідувач кафедри фізичної хімії.
3. Викладач фундаментальних дисциплін – Рогачова Олена Іванівна, професор кафедри фізики.
4. Викладач професійно-орієнтованих дисциплін – Дмитрієнко Валерій Дмитрович професор кафедри «Обчислювальна техніка та програмування».
5. Викладач гуманітарних дисциплін – Тверітнікова Олена Євгенівна професор кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і систем».
6. Науковець – Міхлін Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики.
7. Молодий науковець – Майзеліс Антоніна Олександрівна, старший науковий співробітник кафедри технічної електрохімії.
8. Викладач фізичного виховання – Юшко Олексій Володимирович, завідувач кафедри фізичного виховання.

19. Про представлення до почесного звання «Заслужений економіст України» професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Кузьминчук Наталії Валеріївни.
Доповідає декан БФ факультету професор Гаврись Олександр Миколайович.

20. Затвердження:
1. Освітньо-наукових програм та навчальних планів зі спеціальностей: 011 «Освітні педагогічні науки», 122 «Комп’ютерні науки», 054 «Соціологія», 161 «Хімічні технології та інженерія» (презентація).
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

2. Положення про науковий комітет інженерно-фізичного факультету.
3. Положення про Нагороду імені О.М. Ляпунова.
Доповідає декан факультету Конкін Валерій Миколайович.

4. «Концепція організації навчання студентів німецької мови» (презентація).
Доповідає керівник німецького освітнього центру Мешков Денис Вікторович.

5. Змін до правил прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2017 році (внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 945 від 30 червня 2017 року).
Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Юрченко О.А.

21. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Монографія «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України», авторів: Сокол Є.І., Царюк А.К., Черкаський О.Ю., Линник О.В., Іщенко Г.І., Сирота І.Г., Галат В.В., Вакуленко О.М., Ієрусалімова Т.С. Обсяг 235 стор.
2. Монографія «Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти», авторів: Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Гура Т.В., Ігнатюк О.А., Резнік С.М., Мовчан Я.О. Обсяг 240 стор.
3. Монографія «Эмалирование труб», авторів: Гладуша В.М., Брагіної Л.Л. Обсяг 480 стор.
4. Монографія «Основы теории химических процессов и реактивов», авторів: Шепорев В.П., Пітак І.В., Пітак О.Я.
5. Навчальний посібник «Історія соціології», колектив авторів за редакцією проф. Рущенка І.П. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ». Обсяг 488 стор.
6. Підручник «Вступ до квантової метрології», автори: Павленко Ю.Ф., Кондрашов С.І., Неєжмаков П.І., Маслова Н.М., Дроздова Т.В. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ». Обсяг 265 стор.
7. Навчальний посібник «Алгоритми і структури даних: практикум», авторів: Стратієнко Н.К., Годлевський М.Д., Бородіна І.О. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ». Обсяг 240 стор.
8. Навчальний посібник «Проекційне моделювання геометричних об’єктів», авторів: Шоман О.В., Даниленко В.Я. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ». Обсяг 276 стор.
9. Підручник «Радіоекологія», авторів: Шепорев В.П., Масікевич Ю.Г., Моїсєєв В.Ф., Байрачний В.Б., Омельченко Н.Г., Манойло Є.В., Бабенко В.М.,
Пітак І.В., Черкашина М.К. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ».
10. Навчальний посібник «Митна справа», авторів: Чекмасової І.А., Міщенка В.А. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ». Обсяг 222 стор.
11. Підручник «Маркетинг промислового підприємства», авторів: А.І. Яковлєва, Сударкіна С.П., Ларки М.І. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ». Обсяг 464 стор.
12. Лабораторний практикум «Сучасна теорія управління підприємством», авторів: Москаленко В.В., Фонта Н.Г. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ». Обсяг 368 стор.
13. «Посібник з історії науки і техніки для студентів інженерно-фізичного факультету», автор Ларін А.О. Обсяг 260 стор.
14. «Посібник з історії науки і техніки для студентів факультету транспортного машинобудування», автор Ларін А.О. Обсяг 350 стор.
15. Навчальний посібник — лабораторний практикум «Інформаційні системи та технології. Частина I. Табличний процесор Excel», авторів: Нікітіної О.М., Пилипюк Т.М., Тарновецький О.Ю. Обсяг 140 стор.
16. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Технології в машинобудуванні», № 26 (1248), 2017.
17. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів», № 18 (1240), 2017.
18. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Електроенергетика та перетворювальна техніка», № 4 (1226), 2017.
19. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Проблеми механічного приводу», № 25 (1247), 2017.
20. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», 2017.
21. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», 2017.
22. Спецвипуск Вісника НТУ «ХПІ», серія «Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність» присвячена 150-річчу від дня народження засновника української електротехнічної школи Павла Петровича Копняєва.
23. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Системний аналіз, управління та інформаційні технології», № 28 (1250), 2017.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович