ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 21.09.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підсумки роботи кафедр і факультетів по прийому в університет на всі рівні навчання (презентація).
Доповідачі:
ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Годлевський Михайло Дмитрович.

3. Аналіз якості підготовки фахівців по результатам літньої екзаменаційної сесії (презентація).
Доповідачі:
проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Бурега Валерій Васильович.

4. Затвердження плану роботи Вченої Ради університету на 2017-2018 навчальний рік (презентація).
Доповідачі:
голова Вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович;
від комісії професор Акімов Олег Вікторович.

5. Соціальний захист та оздоровлення співробітників університету та їх дітей.
Доповідачі:
голова профспілкового комітету Фомін Анатолій Йосипович;
від комісії професор Омельяненко Віктор Іванович.

6. Представлення до присвоєння звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ» професору університету Пенсильванії (США) Надер Енгета (Nader Engheta).
Доповідає проректор професор Велієв Ельдар Ісмаїлович.

7. Затвердження «Положення про іменні стипендії ТОВ «Васищевський завод рослинних олій» для студентів НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Велієв Ельдар Ісмаїлович.

8. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Куценко Олександр Сергійович.

9. Звіт докторанта кафедри вищої математики Воропая Олексія Валерійовича.
Доповідач від комісії професор Клепіков Володимир Борисович.

10. Затвердження кандидатур студентів НТУ «ХПІ», які направляються на навчання в Магдебурзький Отто фон Герике університет (Німеччина) за програмою кредитної мобільності в зимовому семестрі 2017/18 навчального року:

з/п Група Спеціальність П.І.Б.
1 І-12м(НТ) Комп’ютерна механіка Полтавська Наталія В’ячеславівна
2 І-13м(НТ) Філанова Євгенія Володимирівна
3 І-13м(НТ) Пернатій Анна Вікторівна
4 МШ-12м(НТ) Технологія машинобудування Воропай Вадим Валентинович
5 МШ-13м(НТ) Титар Дмитро Валерійович
6 ЕМБ-41м(НТ) Електронні системи Чуприн Антон  Андрійович
7 ЕМБ-42м(НТ) Ануфрієв Андрій Ігоревич
8 ЕМБ-42м(НТ) Гридін Анатолій Миколайович
9 ЕМБ-52с(НТ) Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Головін Михайло Володимирович
10 ЕМБ-52с(НТ) Жулін Олександр Олексійович
11 ЕМБ-5м2(НТ) Хомченко Павло Андрійович
12 ЕМБ-52м(НТ) Ященко Галина Валеріївна
13 ЕМБ-53м(НТ) Григорчук Сергій Олександрович
14 МШ-42м(НТ) Підйомно-транспортні машини Вацюк  Вадим Вадимович
15 МШ-42м(НТ) Дейнего Дмитро Романович
16 АП-62с(НТ) Спеціалізовані комп’ютерні системи Шаронов Євген Олександрович
17 АП-62с(НТ) Якимец Максим Андрійович
18 АП-63м(НТ) Башканов Олексій Денисович

Доповідає проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович.

11. Затвердження кандидатур студентів НТУ «ХПІ» на призначення звання «Кращій» у наступних номінаціях:

Кращій активіст профспілки

1. ГУЗЕНКО Валерія Ігорівна КН-34в
2. КУЗНЕЦОВ Віталій Олегович Е-14
3. ЛИСИЦЯ Аліна Олександрівна КІТ-54
4. ЛІСОВСЬКА Анна Павлівна ІТ-26
5. МАЛИНОВСЬКА Анастасія Ігорівна ЕМ-74
6. СЕРГІЄНКО Олена Захарівна Н-25
7. ТАРАБАНОВА Анастасія Ігорівна ЕМ-24
8. ТАРАНУЩЕНКО Мар’я Вікторівна МШ-24
9. ЧУПРИНА Катерина Володимирівна Н-54у
10. ШОСТАК Лілія Петрівна АП-25у

Кращій учасник художньої творчості

1. ГЛАВЧЕВА Дар’я Максимівна КІТ-26а
2. ЗЕМЦОВА Катерина Олегівна НТ-15м
3. КОРСУН Іван Андрійович КН-36д
4. КУКОВСЬКА Владислава Сергіївна О-54б
5. КУТЬКО Поліна Ігорівна О-52ам
6. ОФІЙ Антон Анатолійович І-16а
7. ПРИЛУЦЬКА Юлія Дмитрівна МТ-44
8. СІДАК Віталій Олександрович ЕМБ-25у
9. ТАРАНОВА Вероніка Олександрівна О-14а
10. ХОУ Чжи Вень МШ-33а

Кращій спортсмен

1. ЗОЛОТОВ Євген Олександрович СГТ-44
2. ІЛЬЇНСЬКА Марина Сергіївна СГТ-46а
3. КАЛІСТРАТОВА Аліна Валеріївна СГТ-46у
4. ЛІСНА Владислава Русланівна СГТ-43
5. МІХАЛЬКОВА Анна Ігорівна СГТ-44
6. НАУМЕНКО Лучана Володимирівна КІТ-14а
7. ПАВЛІЧЕНКО Дар’я Георгіївна СГТ-42с
8. РОФЕ-БЕКЕТОВА Ірина Ігорівна ІТ-45
9. ЧАЛЮК Дмитро Миколайович ТМ-13мп
10. ШМУНДЯК Олександр Геннадійович СГТ-45

Кращій учасник науково-дослідної роботи

1. АЛЕКСАНДРОВ Артем Олександрович Н-33
2. БАТАЧЕНКО Сергій Миколайович ЕМБ-42вм
3. БОФАНОВА Марія Володимирівна Н-45
4. ВЛАДИМИРОВ В’ячеслав КН — 54г
5. ВЯЗМЕНТИНОВ Микола Васильович ЕМБ-23амн
6. ГОЙОВИЙ Михайло Олександрович ІТ-43
7. ГОНТАР Владислав Юрійович ЕМБ-33ам
8. ГОРНОСТАЛЬ Олексій Андрійович КІТ-24а
9. ГРИБИНЮК Дар`я Володимирівна ЕК-54
10. ГУЛИЙ Антон Володимирович ЕМ-22
11. ДЕВИЦЬКА Валерія Сергіївна ІТ-33бм
12. ДОРОШЕНКО Олександр Владиславович ЕМ-82
13. КАРПОВ Вадим Олегович ТМ- 32м
14. КАРПУТОВА Катерина Володимирівна ЕК-15б
15. КУМПИЦЬКА Вікторія Віталіївна О-42вм
16. ЛУЦЕНКО Світлана Юріївна КН- 22м
17. МАЛИШЕВ Сергій Євгенович І-32м
18. ПИЛИПЕНКО Дарья Михайлівна О-62бм
19. ПОНОМАРЬОВ Владислав Дмитрович ЕК-54
20. ПУШКАРЬОВ Владислав Ігорович ЕМБ-13бм
21. СИНИЦЯ Юрій Олександрович МШ-32б
22. СОЛОГУБ Андрій Олегович МШ-23
23. СОРОЧИНСЬКИЙ Віктор Михайлович О-43амп
24. СТАДНИК Вероніка Юріївна ІТ-22 ам
25. ФІНОГЕНОВ Олексій Михайлович Н-23
26. ХАРЧЕНКО Артем Олександрович КІТ-23
27. ЧЕЛАК Віктор Володимирович КІТ-23
28. ШЕВЧЕНКО Наталя Володимирівна Н-14
29. ШЕЛЕСТОВ Максим Сергійович ТМ-42ам.
30. ШИЛО Андрій Володимирович І-22ам
31. ШИХКЕРІМОВ Омар Керімович КН- 52ам

Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.

12. Затвердження:
1. Відкриття нової спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (спеціалізація 126-01 – Інформаційні системи та технології) освітнього ступеню бакалавр за денною та заочною формою навчання та призначення проектної групи для формування освітньо-професійної та освітньо-наукової програм підготовки.
Доповідає професор Годлевський Михайло Дмитрович.
2. Навчального плану зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (спеціалізація 133-02 – Машини і механізми нафтогазових промислів) освітнього ступеню бакалавр за заочною формою навчання.
Доповідає завідувач кафедри професор Черкашенко Михайло Володимирович.
3. Навчального плану з галузі знань 07 – Управління та адміністрування зі спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація 07202 – Податкова справа) освітнього ступеню бакалавр за заочною формою навчання.
Доповідає завідувач кафедри професор Краснокутська Наталія Станіславівна.

13. Про надання творчої відпустки з 01 жовтня 2017 року по 31 березня 2018 року для завершення роботи над докторською дисертацією к.т.н. с.н.с. науково-дослідної лабораторії озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту працівнику ЗСУ Єрмоленко Ірині Юріївні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Про надання права наукового керівництва аспірантами та здобувачами наукового ступеня за спеціальністю 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»:
— доценту кафедри економічного аналізу та обліку к.е.н. Стригуль Ларисі Станіславівні.
— доценту кафедри економічного аналізу та обліку к.е.н. Єршовій Наталі Юріївні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки Дашкевича Андрія Олександровича «Методи відновлення геометричної моделі сцени за її зображеннями» та призначення науковим консультантом д.т.н., професора Шоман Ольгу Вікторівну.
 Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Монографія «Вступ до екологічної футурології», автор Годзь Н.Б. Обсяг 616 стор.
2. Колективна монографія «Інноваційно-інвестиційне забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України», за науковою редакцією проф. Манойленко О.В. Обсяг 187 стор.
3. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Техніка та електрофізика високих напруг», 2017. Обсяг 96 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович