ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 8 ВІД 27.10.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Напрямки розвитку науки та навчального процесу на факультеті транспортного машинобудування (презентація).
 Доповідачі:
декан професор Єпіфанов Віталій Валерійович;
від комісії професор Бурега Валерій Васильович.

3. Аналіз прийому до Університету за програмою докторів філософії (РhD(презентація).
Доповідачі:
проректор професор Марченко Андрій Петрович;
від комісії професор Пермяков Олександр Анатолійович.

4. Про встановлення меморіальної дошки відомому вченому-хіміку Чернаю Миколі Олександровичу професору кафедри неорганічної та аналітичної хімії, який працював у Харківському технічному інституті в 1886-1912 рр.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

5. Про розміщення на депозитному рахунку в державному банку тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

6. Представлення до вчених звань:
Професора НТУ ″ХПІ″:
1БРЕСЛАВЕЦЬ Віталій Сергійович, кафедра систем інформації.
2. КАСІЛОВ Олег Вікторович, кафедра систем інформації.
Доцента:
1. КОБЄЛЄВА Тетяна Олександрівна, кафедра організації виробництва та управління персоналом.
2. ТКАЧОВА Надія Петрівна, кафедра економіки та маркетингу.
3. ГОНЧАРОВ Євген Вікторович, кафедра загальної електротехніки.
4. ФИК Михайло Ілліч, кафедра видобування нафти, газу та конденсату.
Доцента НТУ ″ХПІ″:
1. ГАРЯЄВА Ганна Михайлівна, кафедра права.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

7. Конкурс на заміщення вакантних посад.
1. На посаду професора кафедри інформатики та інтелектуальної власності
Конкурсант – д.с.н., с.н.с. АРТАМОНОВА Неоніла Олегівна.
2. На посаду професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна
Конкурсант – д.п.н., проф. ІГНАТЮК Ольга Анатоліївна.
3. На посаду професора кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка
Конкурсант – д.т.н., проф. ПИЖОВ Іван Миколайович.
4. На посаду професора кафедри технологій кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Конкурсант – д.т.н., проф. ПІТАК Ярослав Миколайович.
5. На посаду професора кафедри систем інформації
Конкурсант – к.т.н., проф. СОКОЛОВ Сергій Олексійович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

8. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02.
Доповідає голова спецради професор Перерва Петро Григорович.

9. Звіт докторантів кафедри теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин:
1. Васильєва Антона Юрійовича;
2. Танченко Андрія Юрійовича;
3. Ткачука Миколи Миколайовича.
Доповідач від комісії професор Клепіков Володимир Борисович.

10. Про переведення спеціалізації «Зварювання і споріднені процеси і технології» кафедри зварювання зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» на спеціальність 131 «Прикладна механіка» всередині галузі 13 «Механічна інженерія».
Доповідає завідувач кафедри професор Дмитрик Віталій Володимирович.

11. Затвердження навчального плану та освітньо-професійної програми зі спеціальності 125 – Кібербезпека.
Доповідає декан професор Заполовський Микола Йосипович.

12. Про об’єднання центру дистанційної та доуніверситетської підготовки НТУ «ХПІ» та центру заочного навчання НТУ «ХПІ» в центр заочного та дистанційного навчання НТУ «ХПІ» та визначення місця розташування центру за місцем знаходження центру заочного навчання.
 Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

13. Про визнання НТУ «ХПІ» наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі.
Визнати документ про науковий ступень DOCTORAT en INFORMATIQUE (доктор наук з інформатики), виданий на ім’я ГОНЧАРОВОЇ (ОРОБІНСЬКОЇ) Олени Олександрівни університетом Ліон-2 Люм’єр м. Ліон (Франція), еквівалентним диплому кандидата технічних наук за спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри інформатики та інтелектуальної власності Паржина Юрія Володимировича в новій редакції «Моделі і методи побудови архітектури і компонентів детекторних нейроморфних комп’ютерних систем».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри ливарного виробництва Костик Катерини Олександрівни в новій редакції «Теоретичні основи процесів хіміко-термічної обробки сплавів порошковими сумішами керованого складу для підвищення експлуатаційних властивостей виробів».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри передачі електричної енергії Черкашиній Вероніці Вікторівні в новій редакції «Методологія проектування повітряних ліній електропередачі з оптимізацією параметричного ряду перерізів проводів та розширенням функціональних можливостей».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри теоретичних основ електротехніки Кропачек Ольги Юріївни «Оптимізація та підвищення ефективності інформаційно-вимірювальних систем контролю і діагностики динамічно неоднорідних об’єктів» та призначення науковим консультантом д.т.н., професора Щапова Павла Федоровича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Затвердження переліку спеціалізацій за якими планується здійснення підготовки здобувачів вищої освіти на першому та другому рівні вищої освіти у 2018/2019 н.р.
 Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Яковлевич.

19. Про надання права наукового керівництва аспірантами та здобувачами наукового ступеня:
— за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» доценту кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії к.с-г.н. Горбунову Леоніду Володимировичу.
— за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» професору кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка к.т.н. Крижному Григорію Кириловичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

20. Про затвердження складу науково-технічної ради НТУ «ХПІ»:

 1. проф. МАРЧЕНКО Андрій Петрович, голова НТР;
 2. проф. ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, заст. голови НТР;
 3. проф. БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро Васильович, заст. голови НТР;
 4. проф. АКІМОВ Олег Вікторович;
 5. проф. КАЧАНОВ Петро Олексійович;
 6. проф. КОНДРАШОВ Сергій Іванович;
 7. доц. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович;
 8. проф. ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович;
 9. доц. ШТЕФАН Вікторія Володимирівна;
 10. проф. ЛЮБЧИК Леонід Михайлович;
 11. проф. ПЕРЕРВА Петро Григорович;
 12. проф. ПИЛЬОВ Володимир Олександрович;
 13. д.т.н. КОРОГОДСЬКА Алла Миколаївна;
 14. проф. ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович;
 15. проф. СОЛОЩУК Михайло Миколайович;
 16. проф. ТКАЧУК Микола Анатолійович;
 17. проф. САМОРОДОВ Вадим Борисович;
 18. к.т.н. КРИВОБОК Руслан Вікторович;
 19. к.т.н. КУДІЙ Дмитро Анатолійович;
 20. проф. ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович;
 21. проф. КРАВЧЕНКО Володимир Іванович;
 22. проф. САХНЕНКО Микола Дмитрович;
 23. проф. РЕЗИНКІН Олег Лук’янович;
 24. проф. СОБОЛЬ Олег Валентинович;
 25. зав.відділом НДЧ КОНОТОПСЬКА Тетяна Борисівна, технічний секретар.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

21. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Навчально-методичний посібник «Професійні задачі інженерної діяльності з автоматики енергосистем». Автори: Гриб О.Г., Рудевич Н.В. Обсяг 122 стор.
2. Навчально-методичний посібник «Професійні задачі інженерної діяльності з релейного захисту енергосистем». Автори: Гриб О.Г., Рудевич Н.В. Обсяг 93 стор.
3. Журнал «Електротехніка і електромеханіка», № 5, 2017 р., обсяг 71 стор.
4. Журнал «Механіка та машинобудування», № 1, 2017 р., обсяг 292 стор.
5. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Динаміка і міцність машин», 2017, обсяг 80 стор.
6. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів», № 34 (1256), 2017, обсяг 74 стор.
7. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Гідравлічні машини та гідроагрегати», 2017, обсяг 110 стор.
8. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Енергетика: надійність та енергоефективність», 2017, обсяг 130 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович