ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 30.03.2018

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підписання договору про партнерство між НТУ «ХПІ» та Національним науковим центром «Інститут метрології».
Підписує ректор професор Сокол Євген Іванович та генеральний директор ННЦ «Інститут метрології» Неєжмаков Павло Іванович.

3. Звіт про наукову діяльність НТУ «ХПІ» за 2017 рік (презентація).
Доповідачі: проректор професор Марченко Андрій Петрович;
від комісії професор Ткачук Микола Анатолійович.

4. Результати діяльності та шляхи подальшого розвитку «Комп’ютерно – технологічного коледжу» (презентація).
Доповідачі: директор коледжу Дідух Ірина Іванівна;
від комісії професор Годлевський Михайло Дмитрович.

5. Про виконання рішень Вченої Ради та наказів ректора Університету (презентація).
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

6. Покращення матеріально-технічної бази Університету в 2016 – 2017 році та плани на 2018 рік (презентація).
Доповідачі: проректор професор Гасанов Магомедємін Ісамагомедович;
від комісії професор Омельяненко Віктор Іванович.

7. Представлення до вчених звань:
Професора:
1. СИСОЄВ Володимир Вікторович, кафедра організації виробництва і управління персоналом;
2. ХАВІН Геннадій Львович, кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів.
Професора НТУ ″ХПІ″:
1. ДУБІНІНА Оксана Миколаївна, кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних.
Доцента:
1. ЖАДАН Тетяна Андріївна, кафедра економічного аналізу та обліку;
2. КНИШ Анастасія Євгенівна, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

8. Конкурс на заміщення вакантних посад:
1. На посаду професора кафедри зварювання
Конкурсант – д.т.н., проф. Єфіменко Микола Григорович.
2. На посаду професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Конкурсант – д.т.н., проф. Федоренко Олена Юріївна.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

9. Відзначення співробітників університету до Дня науки.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Висунення кандидатур на здобуття іменних стипендій облдержадміністрації в галузі науки у 2018 році.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Звіт спеціалізованої ради Д64.050.12 (презентація).
Доповідає професор Пермяков Олександр Анатолійович.

12. Про призначення іменної стипендії ім. Семка М.Ф.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

13. Звіт про результати роботи над докторською дисертацією під час творчої відпустки к.т.н. с.н.с. науково-дослідної лабораторії озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту працівнику ЗСУ Єрмоленко Ірині Юріївні.

14. Про створення монументу «Хрест слави захисників вітчизни» на території Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» (презентація).
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

15. Затвердження:
15.1.Положення про вчену раду НТУ «ХПІ».
15.2. Тимчасового положення про вчену раду Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ» та Тимчасового положення про Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ»
15.3. Тимчасового положення про вчену раду Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ» та Тимчасового положення про Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут НТУ «ХПІ».
15.4. Тимчасового положення про вчену раду Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ» та Тимчасового положення про Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ».
15.5. Тимчасового положення про вчену раду Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту НТУ «ХПІ» та Тимчасового положення про Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту НТУ «ХПІ».
15.6. Тимчасового положення про вчену раду Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ» та Тимчасового положення про Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ».
15.7. Тимчасового положення про вчену раду факультету комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ» та Тимчасового положення про факультет комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ».
15.8. Тимчасового положення про вчену раду факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії НТУ «ХПІ» та Тимчасового положення про факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії НТУ «ХПІ».
15.9. Тимчасового положення про вчену раду факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» та Тимчасового положення про акультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ».
15.10. Тимчасового положення про вчену раду факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ» та Тимчасового положення про факультет міжнародної освіти НТУ «ХПІ».
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

15.11. Положення про репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти (презентація).
Доповідає директор науково-технічної бібліотеки Семененко Лариса Петрівна.

15.12. Навчальних планів підготовки на кафедрі інформатики та інтелектуальної власності бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,4 роки) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за спеціалізаціями 122-08 «Інженерія даних та знань» і 122-09 «Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії».
Доповідає завідувач кафедри інформатики та інтелектуальної власності Солощук Михайло Миколайович.

15.13. Звітів про акредитаційний самоаналіз напряму 6.030504 «Еколноміка підприємства».
Доповідає директор навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу професор Манойленко Олександр Володимирович.

15.14. Гаранта освітньо-наукової програми зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», рівня освіти доктор філософії – д.т.н., с.н.с. Усатого Олександра Павловича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Про надання творчої відпустки з 01 квітня 2018 року по 30 червня 2018 року для підготовки та захисту докторської дисертації к.т.н. доценту кафедри теоретичних основ електротехніки Кропачек Ользі Юріївні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Про затвердження теми дисертаційної роботи доцента кафедри електричних апаратів О.Г. Середи в новій редакції «Теоретичні основи розвитку цифрових технологій в системах автоматизації, діагностики, контролю та захисту електронних компонентів».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Монографія «Науково-освітній доробок професора І.П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії». Автор Камчатний В.Г. Обсяг 250 стор.
2. Навчальний посібник «Техніка матеріальних потоків логістичних систем» авторів: Григорова О.В., Анищенко Г.О. Стрижак В.В. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 496 стор.
3. Навчальний посібник «Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва», під редакцією О.М. Шелкового. Обсяг 580 стор.
4. Журнал «Електротехніка та електромеханіка», № 2, 2018. Обсяг 71 стор.
5. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Машинознавство та САПР», 2018.
6. Матеріали регіональної студентської конференції «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення», 2018. Обсяг 150 стор.
7. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Техніка та електрофізика високих напруг», 2018. Обсяг 150 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович