ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5 ВІД 25.05.2018

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Завдання Університету з підготовки до підтвердження статусу Національного (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Ткачук Микола Анатолійович.

3. Організація роботи підготовчого відділення для іноземних громадян (презентація).
Доповідає проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович.

4. Конкурс на заміщення вакантних посад:
1. На посаду завідувача кафедри підйомно-транспортних машин
Конкурсанти:      – д.т.н., с.н.с Коваленко Валентин Олександрович;
– к.т.н., доц. Фідровська Наталія Миколаївна.
2. На посаду завідувача кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови
Конкурсант – д.соц.н., д.філ.н., професор Горошко Олена Ігорівна.
3. На посаду завідувача кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем
Конкурсант – д.т.н., професор Шаронова Наталія Валеріївна.
4. На посаду завідувача кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова
Конкурсант – д.т.н., професор Волонцевич Дмитро Олегович.
5. На посаду завідувача кафедри електроізоляційної та кабельної техніки
Конкурсант – д.т.н., професор Гурин Анатолій Григорович.
6. На посаду завідувача кафедри промислової та біомедичної електроніки
Конкурсант – д.т.н., професор Жемеров Георгій Георгійович.
7. На посаду завідувача кафедри інформаційних систем Чернівецького факультету
Конкурсант – к.т.н., доц. Угрин Дмитро Ілліч.
8. На посаду професора кафедри економічного аналізу та обліку
Конкурсант – к.е.н., доц. Єршова Наталя Юріївна.
9. На посаду професора кафедри соціології та політології
Конкурсант – к.соц.н., доц. Клименко Олена Юріївна.
10. На посаду професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. ак. І.А. Зязюна
Конкурсант – к.філ.н., доц. Михайличенко Валентина Євдокимівна.
11.На посаду професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
Конкурсант – к.т.н., доц. П’ятак Тетяна Вікторівна.
12.На посаду професора кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів
Конкурсант – к.т.н., доц. Рябова Ірина Борисівна.
13.На посаду професора кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Конкурсант – к.т.н., доц. Стратієнко Наталія Костянтинівна.
14.На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – д.т.н., доц. Філатова Ганна Євгенівна.
15. На посаду професора кафедри електроізоляційної та кабельної техніки
Конкурсант – к.т.н., доц. Щебенюк Леся Артемівна.
16. На посаду професора кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу
Конкурсант – к.т.н., с.н.с. Бобух Анатолій Олексійович.
17. На посаду професора кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів
Конкурсант – к.т.н., доц. Горбунов Костянтин Олександрович.
18. На посаду професора кафедри електричних апаратів
Конкурсант – к.т.н., доц. Грищук Юрій Степанович.
19. На посаду професора кафедри технології жирів і продуктів бродіння
Конкурсант – д.т.н., проф. Демидов Ігор Миколайович.
20. На посаду професора кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка
Конкурсант – д.т.н., проф. Доброскок Володимир Ленінмирович.
21. На посаду професора кафедри технологічного обладнання, машин та механізмів Чернівецького факультету
Конкурсант – д.ф-м.н., доц. Катеринчук Валерій Миколайович.
22. На посаду професора кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів
Конкурсант – к.т.н., доц. Коцаренко Віктор Олексійович.
23. На посаду професора кафедри економічного аналізу та обліку
Конкурсант – д.е.н., доц. Мехович Сергій Анатолійович.
24. На посаду професора кафедри вищої математики
Конкурсант – д.пед.н., проф. Олексенко Вячеслав Михайлович.
25. На посаду професора кафедри обробки металів тиском
Конкурсант – к.т.н., доц. Плєснецов Юрій Олександрович.
26. На посаду професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. ак І.А. Зязюна
Конкурсант – к.т.н., проф. Пономарьов Олександр Семенович.
27. На посаду професора кафедри організації виробництва та управління персоналом
Конкурсант – к.е.н., проф. Садовський Віктор Артемович.
28. На посаду професора кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем
Конкурсант – к.т.н., доц. Статкус Андрій Віталійович.
29. На посаду професора кафедри турбінобудування
Конкурсант – д.т.н., проф. Тарасов Олександр Іванович.
30. На посаду професора кафедри промислової та біомедичної електроніки
Конкурсант – д.т.н., проф. Щапов Павло Федорович.
31. На посаду професора кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
Конкурсант – к.т.н., доц. Яковенко Ігор Едуардович.

Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

5. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.15 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Омельяненко Віктор Іванович.

6. Затвердження:
1. Положення про порядок реалізації освітніх міжнародних проектів та грантів у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович.

2. Пропозицій щодо реструктуризації окремих підрозділів НТУ «ХПІ»:
2.1. приєднання кафедри «Технологія полімерних композиційних матеріалів та покриттів» (завідувач проф. Каратєєв А. М.) до кафедри «Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів» (завідувач проф. Авраменко В. Л.);
2.2. об’єднання кафедр «Етика, естетика та історія культури» (завідувач проф. Петутіна О. О.) та «Політична історія» (завідувач проф. Николаенко В. І.) на базі кафедри «Історія науки і техніки» (завідувач проф. Скляр В. М.).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

3. Освітніх програм та навчальних планів на перший курс 2018/2019 навчального року за освітнім рівнем магістр.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

4. Про перейменування та об’єднання кафедр Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
4.1. перейменування кафедри технологічного обладнання машин і механізмів на кафедру механічної та електричної інженерії;
4.2. перейменування кафедри економічних дисциплін на кафедру економіки і менеджменту;
4.3. об’єднання кафедри промислової біотехнології та екології і права в одну кафедру- біотехнології та екології.
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.

5. Навчальних планів підготовки бакалаврів (3 роки навчання) та магістрів (1,4 й 1,9 років навчання) зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за двома освітніми програмами, які здійснюються кафедрами радіоелектроніки та фізики матеріалів та напівпровідників.
Доповідає завідувач кафедри професор Малихін Сергій Володимирович.

6. Ліцензійних справ за першим (бакалаврським) рівнем Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»:
6.1. галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 102 «Хімія»;
6.2. галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 131 «Прикладна механіка»;
6.3. галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальності: 253 «Військове управління (за видами збройних сил)»; 254 «Забезпечення військ (сил)»; 255 «Озброєння та військова техніка».
Доповідає полковник Марущенко Володимир Васильович.

7. Документації СУЯ НТУ «ХПІ».
Доповідає начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності Кошкаров Ю.Ю.

7. Громадське обговорення «Комп’ютеризованого навчально-методичного комплексу «Електротехніка та електроніка», що висунута Національним університетом «Львівська політехніка» на здобуття Державної премії України в галузі освіти у 2018 році за номінацією «Вища освіта».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Про підтримку висунення Одеським національним політехнічним університетом роботи «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Про підтримку висунення АО «Турбоатом» роботи «Розробка та впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри обчислювальної техніки та програмування Давидова В’ячеслава Вадимовича «Розробка методів та засобів ідентифікації спеціалізованого програмного забезпечення для підвищення безпеки даних» та призначення науковим консультантом д.т.н., с.н.с. Семенова Сергія Геннадійовича.
 Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Навчальний посібник «Системне програмування. Графічний інтерфейс користувача (GUI)», автор Рисований О.М. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 319 стор.
2. Монографія «Synthesis of control schemes for hydroficated automation objects», авторів Сокола Є.І., Черкашенка М.В., Шудрика О.Л. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 126 стор.
3. Монографія «Управління аутсорсингом на промисловому підприємстві», авторів: Бриня П.В. та Прохоренко О.В. Обсяг 266 стор.
4. Монографія «Барийсодержащие тугоплавкие материалы специального назначения», автори: Шабанова Г.Н., Логвінкова С.М., Корогодська А.Н., Христич Е.В., Іващенко М.Ю., Костиркіна О.В. Обсяг 300 стор.
5. Навчальний посібник «Облік і звітність в оподаткування», автор Коптєва Г.М. Обсяг: 493 стор.
6. Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №3, 2018. Обсяг: 69 стор.
7. Вісник НТУ «ХПІ», Серія «Інформатика та моделювання». Обсяг: 120 стор.
8. Вісник НТУ «ХПІ», Серія «Гідравлічні машини та гідроагрегати». Обсяг: 104 стор.
9. Вісник НТУ «ХПІ», Серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства». Обсяг: 120 стор.
10. Вісник НТУ «ХПІ», Серія «Технології в машинобудуванні». Обсяг: 140 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович