ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 6 ВІД 06.07.2018

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Фінансова діяльність Університету за перше півріччя 2018 р (презентація).
Доповідачі:
ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Манойленко Олександр Володимирович.

3. Аналіз окремих питань провадження освітньої діяльності університету відповідно до Ліцензійних умов в новій редакції (Постанова Кабінету Міністрів України № 347 від 10 травня 2018 року).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Бурега Валерій Васильович.

4. Підсумки роботи вченої ради університету за 2017\2018 навчальний рік.
Доповідачі: голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович;
від комісії професор Акімов Олег Вікторович.

5. Представлення до вчених звань.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

6. Конкурс на заміщення вакантних посад.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

7. Звіт спеціалізованої ради К64.050.06 «Електричні станції, мережі та системи».
Доповідає заступник голови спецради Сендерович Генадій Аркадійович.

8. Затвердження:
8.1. «Інструкції про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» на 2018/19 навчальний рік».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
8.2. Навчальних планів підготовки бакалаврів (3 роки навчання) зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за освітньою програмою «Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики та медицини», яка здійснюватиметься кафедрою фізики металів та напівпровідників.
Доповідає завідувач кафедри професор Малихін Сергій Володимирович.
8.3. Узгодженого навчального плану НТУ «ХПІ» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння» за денною формою навчання 1 рік 4 місяці для реалізації програми видачі двох дипломів – Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Варшавської політехніки, Польща.
Доповідач завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння професор Пильов Володимир Олександрович.
8.4. Навчального плану скороченої форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння».
Доповідач завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння професор Пильов Володимир Олександрович.
8.5. Перейменування кафедри історії науки і техніки на кафедру українознавства, культурології та історії науки.
Доповідач завідувач кафедри професор Скляр Володимир Миколайович.
8.6. Навчальних планів скороченої форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціальностей: 273 «Залізничний транспорт» спеціалізація 273.01 «Локомотиви та локомотивне господарство» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація 141.11 «Електричний транспорт».
Доповідає завідувач кафедри професор Омельяненко Віктор Іванович.
8.7. Передачі будівлі гуртожитку № 6 за адресою м. Харків вул. Студентська 15/17 на баланс НТУ «ХПІ».
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.
8.8. Об’єднання серій Вісника НТУ «ХПІ»: «Машинознавство та САПР» і «Проблеми механічного приводу» в одну серію із збереженням назви «Машинознавство та САПР» та затвердження нового складу редакційної колегії.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.
8.9. Змін до правил прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
8.10. Про корегування додаткових балів щодо порядку формування стипендіального рейтингу студентів НТУ «ХПІ» для призначення академічних стипендій.
Доповідає директор навчально-наукового інженерно-фізичного інституту професор Конкін Валерій Миколайович.
8.11.  Про внесення змін до навчальних планів 2016 року підготовки бакалаврів за спеціальністю  071 «Облік та оподаткування».
Доповідає директор ННІ економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу професор Манойленко Олександр Володимирович.
8.12. Про внесення змін до навчальних планів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».
Доповідає директор ННІ економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу професор Манойленко Олександр Володимирович.
8.13. Про внесення змін до навчальних планів підготовки іноземних студентів.
Доповідає декан факультету міжнародної освіти доцент Кудій Дмитро Анатолійович.
8.14. Про затвердження навчального плану прискореної підготовки бакалаврів на базі ступеня молодшого спеціаліста (3 роки) зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», спеціалізації 133.09 – «Мехатронні системи транспортних засобів».
Доповідає завідувач кафедри професор Волонцевич Дмитро Олегович.
8.15. Про затвердження навчального плану прискореної підготовки бакалаврів зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», спеціалізації 133.08 – «Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні».
Доповідає завідувач кафедри професор Пермяков Олександр Анатолійович.
8.16. Про затвердження навчального плану підготовки першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 131 – «Прикладна механіка».
Доповідає завідувач кафедри професор Дмитрик Віталій Володимирович.
8.17. Освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня по всім спеціальностям університету.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
8.18. Освітніх програм Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» зі спеціальностей:
121 Інженерія програмного забезпечення – «Розробка програмного забезпечення»;
122 Комп’ютерні науки – «Обслуговування програмних систем і комплексів»;
133 Галузеве машинобудування – «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів» та «Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації»;
131 Прикладна механіка – «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки».
Доповідає директор коледжу Дідух Ірина Іванівна.
8.19. Положення про навчальний відділ НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
8.20. Положення про відділ міжнародних зв’язків НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Хрипунов Генадій Семенович.

9. Призначення іменних стипендій.

Стипендія Президента України:

 1. МАЙСТРО Дарина Сергіївна БЕМ-15а (ЕК)
 2. ГЛАВЧЕВА Дар’я Максимівна КІТ-26а
 3. САГАЙДАЧНІКОВ Юрій Євгенович МІТ-33амп
 4. ЮРЧИК Дар’я Олегівна          КІТ-26б
 5. ЛІТВИНЕНКО Олександра Олександрівна БЕМ-16 (ЕК)
 6. БЕЗРУКАВНИЙ Дмитро Володимирович ХТ-55б (О)

Стипендія Верховної ради України

 1. ЛЯШ Катерина Сергіївна БЕМ-65 (ЕК)
 2. ЧЕЛАК Віктор Володимирович КІТ-23мп
 3. ГРІНЕНКО Геннадій Геннадійович МІТ-23мн (ТМ)

Стипендія Верховної ради України (соціальна)

 1. ТОЛМАЧОВА Дар’я Павлівна МІТ-33амп

Стипендія Кабінету Міністрів (соціальна для інвалідів)

 1. СЕРДЮК Світлана Іванівна БЕМ-13амп

Стипендія облдержадміністрації ім. Масельського О.С.

 1. БОЙКО Ганна Сергіївна МІТ-23мп (ТМ)

Стипендія облдержадміністрації для сиріт

 1. ЄРЬОМЕНКО Денис Васильович АП-22м

Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

10 Призначення іменної стипендії Кирпичова студентам університету.
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

11. Про перехід частини гуртожитку № 6 за адресою м. Харків вул. Студентська 15/17 у власність НТУ «ХПІ».
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

12. Про внесення змін до «Положення про гуртожитки НТУ «ХПІ».
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

13. Затвердження Тимчасового положення про вибори студентських рад в гуртожитках університету.
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

14. Про затвердження результатів чергової атестації працівників науково-дослідної частини НТУ «ХПІ» та НДПКІ «Молнія».
Доповідає начальник науково-дослідної частини професор Лісачук Георгій Вікторович.

15. Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2017 році дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2017 року.
Доповідає начальник науково-дослідної частини професор Лісачук Георгій Вікторович.

16. Про затвердження наукових результатів за завершеною науково-технічною/експериментальною розробкою «Розробка конструктивного рішення гнучкої тонкоплівкової сонячної батареї для гібридної термофотоенергетичної установки автономного теплопостачання», науковий керівник к.т.н. доцент Зайцев Роман Валентинович, що затверджена наказом МОН №973 від 15.08.2016 року.
Доповідає завідувач кафедри доцент Зайцев Роман Валентинович.

17. Висунення на конкурс 2018 року на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій роботи «Розробка та впровадження інноваційних технології дискретно-композитного зміцнення поверхні базових виробів для оборонної та енергетичної галузей». Склад від НТУ «ХПІ»: Ткачук М.А., Соболь О.В., Кравченко С.О., Погрібний М.А.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Про надання рекомендації до вступу в докторантуру, затвердження тем докторських досліджень та призначення наукових консультантів:
18.1. Доцента кафедри електроізоляційної та кабельної техніки, к.т.н. Голик Оксани Вячеславівни: «Моделювання технологічного он-лайн контролю автоматизованих процесів кабельного виробництва». Науковий консультант – завідувач кафедри електроізоляційної та кабельної техніки д.т.н., професор Гурин Анатолій Григорович.
18.2. Доцента кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління, к.т.н. Сокола Володимира Євгеновича: «Методи та засоби розробки програмного забезпечення з  використанням корпоративних знань та якісної підготовки персоналу ІТ-компанії». Науковий консультант – професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління д.т.н., професор Ткачук Микола В’ячеславович.
18.3. Старшого викладача кафедри електроізоляційної та кабельної техніки, к.т.н. Костюкова Івана Олександровича: «Науково-технічні основи розвитку та застосування методів контролю технічних параметрів силових кабелів». Науковий консультант – професор кафедри електроізоляційної та кабельної техніки д.т.н., професор Безпрозванних Ганна Вікторівна.
18.4. Старшого викладача кафедри радіоелектронних систем контролю та діагностики к.т.н. Плєснецова Сергія Юрійовича: «Розвиток методів та засобів для електромагнітно-акустичного контролю стрижневих, трубчастих та листових металовиробів». Науковий консультант – завідувач кафедри радіоелектронних систем контролю та діагностики д.т.н., професор Сучков Григорій Михайлович.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

19. Про надання права керівництва аспірантами і здобувачами наукового ступеня:
19.1. За спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» кандидату технічних наук, професору кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива Сінкевич Ірині Валеріївні.
19.2. За спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» кандидату технічних наук, доценту кафедри технічної електрохімії Дерібо Світлані Германівні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович

20. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Навчальний посібник «Physical Chemistry. The self-study tutorial in physical chemistry for the students of chemical specialties and foreign students», авторів С.І. Рудневої, М.Д. Сахненко, А.В. Дженюк та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 144 стор.
2. Навчальний посібник «Організація та управління в природоохоронній діяльності» авторів Самойленко Н.М., Райко Д.В., Аверченко В.І. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 180 стор.
3. Навчальний посібник «Програмування промислових контролерів VIPA в середовищі WINPLC V5» авторів: Подустова М.О., Бабіченка А.К., Лисаченка І.Г., Лобойка В.О., Шутинського О.Г., Дзевочко О.М., Пугановського О.В. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 195 стор.
4. Навчальний посібник «Правове регулювання трудових відносин», авторів Перевалової Л.В., Гаєвої Г.М., Гаряєвої Г.М., Лисенко І.В., Муренко О.Л. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 136 стор.
5. Навчальний посібник «Гідравліка» авторів Цехмистро Л.Н., Яковлева Л.К., Гришина А.М., Дмитриенко О.В., Радченко Л.Р. Обсяг: 120 стор.
6. Монографія «Системи багатопараметричного контролю та управління станом електричних мереж і силового енергетичного обладнання» автор Хоменко І.В. Обсяг: 170 стор.
7. Монография «Кибербезопасность и качество электрической энергии в системах электроснабжения медицинских объектов» авторы: Е.И. Сокол, О.Г. Гриб, В.П. Старенький, А.Ю. Заковоротный, Г.А. Сендерович, Ю.О. Сиротин, А.Л. Ерохин, С.Ю. Шевченко, С.В. Швец, Д.А. Гапон, В.И. Васильченко, В.А. Макаров, Н.В. Рудевич, И.Т. Карпалюк, Т.С. Донецка.
8. Навчальний посібник «Релейний захист та кібербезпека енергетичних систем» автори: Є.І. Сокол, О.Г. Гриб, В.П. Старенький, О.Ю. Заковоротний, В.М. Баженов, Ю.В. Владимиров, А.Л. Єрохін, С.В. Швець, Д.А. Гапон, М.М. Одєгов, , Н.В. Рудевіч, І.Т. Карпалюк, Т.С. Донецька та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 236 стор.
9. Посібник «Введение в специальность» автори: Є.І. Сокол, О.Г. Гриб, Ю.В. Владимиров, В.П. Старенький, Г.А. Сендерович, Ю.О. Сиротин, А.Л. Єрохін, О.Ю. Заковоротний, С.В. Швець, Д.А. Гапон, В.М. Баженов, Т.С. Донецька та надання грифу Вченої ради.
10. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». Обсяг: 200 стор.
11. Вісника НТУ «ХПІ, секції «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів», №18 (1294), 2018.
12. Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №4, 2018. Обсяг: 71 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович