ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 25.09.2018 (початок 11:00)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підсумки прийому до НТУ «ХПІ» у 2018 році (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Бурега Валерій Васильович.

3. Підготовка фахівців за результатами літньої сесії та стан контингенту студентів (презентація).
Доповідачі: проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Пильов Володимир Олександрович.

4. Затвердження плану роботи вченої ради на 2018-2019 навчальний рік.
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

5. Представлення до вчених звань
Професора:
1. ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович, кафедра обчислювальної техніки та програмування;
2. СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович, кафедра обчислювальної техніки та програмування.
Доцента:
1. ДРУГОВА Олена Сергіївна, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів;
2. ПРОХОРЕНКО Олени Володимирівни, кафедра менеджменту та оподаткування.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

6. Конкурс на заміщення вакантних посад:
6.1. На посаду професора кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Конкурсант – д.т.н., проф. Козуля Тетяна Володимирівна.
6.2. На посаду професора кафедри розподілених інформаційних систем та хмарних технологій
Конкурсант – д.т.н., проф. Сіра Оксана Володимирівна.
6.3. На посаду професора кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Конкурсант – д.т.н., проф. Голоскоков Олександр Євгенович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

7. Соціальний захист співробітників та їх дітей.
Доповідачі: голова профспілкового комітету Фомін Анатолій Йосипович.
від комісії професор Омельяненко Віктор Іванович.

8. Звіт докторанта кафедри вищої математики Воропай Олексія Валерійовича.

9. Затвердження:
9.1. Груп забезпечення спеціальностей НТУ «ХПІ» та призначення голів груп забезпечення (презентація).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;

9.2. Виведення Полтавського політехнічного коледжу зі складу НТУ «ХПІ» згідно рішення трудового колективу від 17.03.2018 року.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;

9.3. Зміну назви кафедри «Організація виробництва та управління персоналом» на кафедру «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин».
Доповідає завідувач кафедри професор Перерва Петро Григорович;

9.4. Положення про педагогічну практику аспірантів та робочі програми педагогічної практики аспірантів ІІІ курсу. Навчальні програми І та ІІ курсу підготовки докторів філософії та перезатвердити освітньо-наукову програму та навчальний план підготовки докторів філософії зі спеціальностей 033 «Філософія» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Про надання права наукового керівництва аспірантами завідувачу відділу радіофізичних досліджень Інституту іоносфери с.н.с. к.ф-м.н. Ємельянову Леоніду Яковичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Монографія «Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки» авторів: Горбунова М.П., Яценко О.М. Обсяг: 248 стор.
2. Навчальний посібник «Бухгалтерський облік» авторів: Рета М.В., Линник О.І., Токар Н.Б. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 253 стор.
3. Навчальний посібник «Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначення» авторів: Авраменко В.Л., Підгорна Л.П., Черкашина Г.М., Близнюк О.В. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 350 стор.
4. Навчальний посібник «Менеджмент» та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 300 стор.
5. Навчально-методичний посібник «Комп’ютерні технології в матеріалознавстві» під редакцією: Соболя О.В. та надання грифу Вченої ради.
6. Посібник «Історія теплотехніки» авторів: Ларіна А.О., Журило Д.Ю. Обсяг: 250 стор.
7. Посібник «Історія науки і техніки» автор: Ларін А.О. Обсяг: 300 стор.
8. Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №5, 2018. Обсяг 79 стор.
9. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Транспортне машинобудування» № 29 (1305). Обсяг:176 с.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович