РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 75 ВІД 11.11.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 75 від 11 листопада 2019 року Про надання висновку про наукову та практичну цінність результатів дисертації ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Відповідно до норм пункту 16 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567,… Continue Reading

ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 9 ВІД 01.11.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету. Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович. 2. Розвиток підготовки фахівців за напрямом ІТ-технологій в НТУ «ХПІ» (презентація). Доповідачі: ректор професор Сокол Євген… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 70 ВІД 31.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 70 від 31 жовтня 2019 року про продовження роботи комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у дисертаційній роботі «Наукові основи технологій поверхневого зміцнення деталей машин порошковими сумішами керованого складу» доцента… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 8

НАКАЗ № 502 ОД від 30 жовтня 2019 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Відповідно до рішення вченої ради щодо питання «Підготовка фахівців за результатами літньої сесії 2018-2019 навчального року та стан контингенту студентів»… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 68 ВІД 17.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 68 від «17» жовтня 2019 р.  Про призначення комісії  ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки на відповідність «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р. та паспорту спеціальності 05.02.08 – технологія машинобудування, дисертаційної роботи «Наукові… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64 ВІД 08.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64 від «08» жовтня 2019 р. Про призначення комісії  ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у дисертаційній роботі «Науково-методологічні засади віброчастотного контролю технологічних параметрів в умовах вібрації» доцента кафедри метрології… Continue Reading

План засідань вченої ради НТУ «ХПІ» на 2019-2020 навчальний рік

ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Затверджено на засіданні вченої ради від 27 вересня 2019 року протокол № 8 Вересень 2019 року 1. Підсумки прийому на перший курс і п’ятий курс на всі рівні і форми… Continue Reading

ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 8 ВІД 27.09.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету. Вручає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович. 2. Підготовка фахівців за результатами літньої сесії 2018-2019 навчального року та стан контингенту студентів (презентація). Доповідачі: проректор професор Мигущенко Руслан Павлович; від… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 05 ЛИПНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 7

НАКАЗ № 435 ОД від 24 вересня 2019 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити звіт про підсумки фінансової діяльності університету за першу половину 2019 року та виконати наступні заходи: 1.1. Ректорату НТУ «ХПІ», планово-економічному… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 57 ВІД 12.09.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 57 від «12» вересня 2019 р. Про проведення процедури визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Відповідно до норм частини ІІ наказу МОН України № 952 від 05.08.2016 р. «Про затвердження Порядку визнання здобутих в… Continue Reading