20 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації ІЛЛЯШЕНКА ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА «МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО КІБЕРБЕЗПЕКИ СИСТЕМ НА ПРОГРАМОВНІЙ ЛОГІЦІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

детальнiше Ілляшенко О.О.

20 грудня 2018 р.на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації ПЕРЕПЕЛИЦИНА АРТЕМА ЄВГЕНОВИЧА «МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗРОБЛЕННЯ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЗОВНИХ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

детальнiше Перепелицин А.Є.

20 грудня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації Федосеєнко Олени Миколаївни «Визначення електричних характеристик заземлювальних пристроїв електроустановок на основі повного моделювання об’ємних заземлювачів»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, …

детальнiше Федосеєнко О.М.

07 грудня 2018 р. о 14.00 у 306  аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації РОП’ЯКА ЛЮБОМИРА ЯРОСЛАВОВИЧА  «НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ, ЗМІЦНЮВАНИХ МІКРОДУГОВИМ ОКСИДУВАННЯМ АЛЮМІНІЄВОГО ШАРУ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  05.02.08 – технологія машинобудування Науковий консультант: …

детальнiше Роп’як Л. Я.

  06 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Димко Єгор Павлович «Моделі та методи оптимального керування індукційним дуплекс-процесом за умов невизначеності», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03- системи та процеси керування                                Науковий керівник …

детальнiше Димко Є.П.

06 грудня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ДІХТЯРУКА ІГОРЯ ВІТАЛІЙОВИЧА «Підвищення надійності електропостачання споживачів в повітряних розподільних мережах напругою 10кВ за рахунок секціонування автоматичними роз’єднувачами», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, …

детальнiше Діхтярук І.В.

6 грудня 2018 р. о 12 годині відбудеться захист на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” Вороніної Олени Володимирівни «Електродні процеси на сплавах та сполуках ванадію в водневій енергетиці» що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія

детальнiше Вороніна О.В.

06 грудня 2018 р. о 14.30 в лабораторії біомедичної електроніки,  за адресою вул. Пушкінська, 79/1, гуртожиток «Гігант», НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації ЗАБОЛОТНОЇ НАТАЛІЇ ІВАНІВНИ «БАГАТОПАРАМЕТРИЧНІ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ФАЗОВІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ ШАРІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ », що подана на здобуття наукового …

детальнiше Заболотна Н.І.

06 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Волоснікова Сергія Олександровича «Моделі та методи підвищення характеристик рухливості гусеничних машин на основі автоматизованого керування криволінійним рухом», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03- системи та процеси керування

детальнiше Волосніков С.О.