04 квітня 2019 р. о 12.00 у 501 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації ТКАЧЕНКА ВАСИЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА   «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при виникненні надзвичайних ситуацій транскордонного характеру», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології Науковий …

детальнiше Ткаченко В.В.

04 квітня 2019 р. о 15.30 у 507 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації   ДОРОШЕНКО АНАСТАСІЇ ЮРІЇВНИ   «Інформаційна технологія інтелектуального аналізу фактографічних текстових ресурсів», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології Науковий керівник : доктор  …

детальнiше Дорошенко А.Ю.

11 квітня 2019 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації САВЧЕНКА АНАТОЛІЯ ВІКТОРОВИЧА «ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИЗЕЛЯ ПРИ ЙОГО РОБОТІ НА ВОДОПАЛИВНІЙ ЕМУЛЬСІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата …

детальнiше Савченко А.В.

11 квітня 2019 р. о 15.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МОРДВІНЦЕВОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «МОДЕЛЮВАННЯ В САПР НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕРМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА РЕСУРСНОЇ МІЦНОСТІ ПОРШНІВ ШВИДКОХІДНИХ ДИЗЕЛІВ», що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Мордвінцева І.О.

11 квітня 2019 р. о 14.00 у 1 аудиторії кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації РЄЗВОЇ КСЕНІЇ СЕРГІЇВНИ «УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТОЧНИХ ЧАСТИН ВИСОКОНАПІРНИХ ОБОРОТНИХ ГІДРОМАШИН НА ОСНОВІ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЇХ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …

детальнiше Рєзва К.С.

21 березня 2019 р. о 14.30 у Лабораторії біомедичної електроніки НТУ «ХПІ» за адресою: 61001, Харків, вул. Пушкінська, 79/1, 6 під’їзд, 2 поверх, кімната 202 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації Гетьмана Андрія Володимировича «Аналіз та синтез структури магнітного поля технічних об’єктів на основі просторових гармонік», що подана на здобуття …

детальнiше Гетьман А.В.

14 березня 2019 р. о 15.00 у аудиторії 113 електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації САБОКАРА ОЛЕГА СЕРГІЙОВИЧА «УДОСКОНАЛЕННЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів Науковий керівник …

детальнiше Сабокар О.С.

14 березня 2019 р. о 12.30 у 113 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації ВАСИЛЕВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА «Прогнозування строку служби силового трансформатора за допомогою комплексної моделі технічного стану целюлозної ізоляції», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати …

детальнiше Василевський В.В.

07 березня 2019 р. о 14.30 у Лабораторії біомедичної електроніки НТУ «ХПІ» за адресою: 61001, Харків, вул. Пушкінська, 79/1, 6 під’їзд, 2 поверх, кімната 202  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації НОСОВОЇ ЯНИ ВІТАЛІЇВНИ «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕСПІРАТОРНО- ОЛЬФАКТОРНИХ ПОРУШЕНЬ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук …

детальнiше Носова Я.В.