25 жовтня 2018 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ЛІСЮТКІНОЇ МАРІЇ ЮРІЇВНИ «РЕСУРСООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ ХІМІЧНО ТА ТЕРМІЧНО СТІЙКОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ СИСТЕМИ (Mg, Са)O – Al2O3 – TiO2 – SiO2», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія …

детальнiше Лісюткіна М.Ю.

25 жовтня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації САВЧЕНКО НАТАЛІ ПАНАСІВНИ «РЕГУЛЮВАННЯ ГРАФІКУ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОЖИВАЧА-РЕГУЛЯТОРА З КІНЕТИЧНИМ ЕНЕРГОНАКОПИЧУВАЧЕМ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи

детальнiше Савченко Н.П.

17 жовтня 2018 р. о 1600 у 302 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації БОНДАРЕНКО МАРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ ШЛЯХОМ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АПРОКСИМАЦІЙ ПОВЕРХОНЬ ВІДГУКУ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та …

детальнiше Бондаренко М.О.

17 жовтня 2018 р. о 14.00 у 302 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації МАРТИНЕНКА ВОЛОДИМИРА ГЕННАДІЙОВИЧА «РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ В’ЯЗКОПРУЖНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин Науковий керівник: доктор …

детальнiше Мартиненко В.Г.

08 листопада 2018 р. о 12.30 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації БАЙДИ ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА «МУЛЬТИФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ З БІСТАБІЛЬНИМИ ПОЛЯРИЗОВАНИМИ АКТУАТОРАМИ В ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМАХ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.01 …

детальнiше Байда Є.І.

11 жовтня 2018 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ЄРМОЛЕНКО ІРИНИ ЮРІЇВНИ «НАУКОВІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПОКРИТТІВ ТЕРНАРНИМИ СПЛАВАМИ ЗАЛІЗА З ТУГОПЛАВКИМИ МЕТАЛАМИ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія

детальнiше Єрмоленко І.Ю.

30 серпня 2018 р. о 14.30 в аудиторії 301.9 електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації   СТИСЛА БОГДАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА   «НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ СИСТЕМ З НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії

детальнiше Стисло Б.О.

05 липня 2018 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ЗАХАРОВА АРТЕМА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА «РАДІОПРОЗОРІ КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ SrO – Al2O3 – SiO2», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Захаров А.В.

04 липня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ДАНИЛЬЧЕНКА ДМИТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА «ЗАХИСТ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ З ЗАХИЩЕНИМИ ПРОВОДАМИ ВІД ПРЯМИХ УДАРІВ БЛИСКАВКИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи

детальнiше Данильченко Д.О.