27 лютого 2020 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ШЕПІДИ МАР’ЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «ОСАДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МЕТАЛІВ (Ag, Au, Pd)  НА КРЕМНІЙ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ І ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗАМІЩЕННЯМ З РОЗЧИНІВ DMSO ТА DMF», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю …

детальнiше Шепіда М.В.

27 лютого 2020 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації САЧАНОВОЇ ЮЛІЇ ІВАНІВНИ «ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ ПОКРИВІВ СПЛАВАМИ І КОМПОЗИТАМИ Fe—Co—Mo(MoOx)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Сачанова Ю.І.

20 лютого 2020 р. о 12.00 у 22 ауд. Технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.05.03 відбудеться публічний захист дисертації РИЖОВОЇ ОЛЬГИ ПЕТРІВНИ « НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЬОРОВИХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ СКЛОЕМАЛЕЙ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Рижова О.П.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Бойченко Олег Ігорович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Формування організаційно-економічних засобів підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу промислових підприємств», 24 вересня 2019 …

детальнiше Бойченко О.І.

30 січня 2020 р. о 16:00 у 507 аудиторії корпуса У2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Баглая Романа Олеговича «Інформаційна архітектура банку на основі хмарних технологій», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні …

детальнiше Баглай Р.О.

30 січня 2020 р. о 13:00 у 507 аудиторії корпуса У2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МОСКАЛЕНКО ВАЛЕНТИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ», що подана на здобуття …

детальнiше Москаленко В.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Коржов Ігор Михайлович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Пристрій контролю та діагностування стану промислових динамічних об’єктів», 17 квітня 2019 р. …

детальнiше Коржов І.М.

24 грудня 2019 р. о 14.00 у 1001 аудиторії корпуса У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02  відбудеться публічний захист дисертації КЛЕПІКОВОЇ СВІТЛАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «Управління енергоефективністю промислового підприємства»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Клепікова С.В.

24 грудня 2019 р. о 12.00 у 1001 аудиторії корпуса У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02  відбудеться публічний захист дисертації УСОВА МАКСИМА АНАТОЛІЙОВИЧА  «Економічне обґрунтування інвестиційної привабливості науково-технічних розробок»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Усов М.А.