14 лютого 2019 р. о 1000 в аудиторії 63  науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації   МАЗАЄВОЇ ВІКТОРІЇ СЕРГІЇВНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ЖИРОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і …

детальнiше Мазаєва В.С.

07 лютого 2019 р. о 14.30 у Лабораторії біомедичної електроніки НТУ «ХПІ» за адресою: 61001, Харків, вул. Пушкінська, 79/1, 6 під’їзд, 2 поверх, кімната 202. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації ТОМАШЕВСЬКОГО РОМАНА СЕРГІЙОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ»,   що подана на …

детальнiше Томашевський Р.С.

31 січня 2019 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ШУМЕЙКО ВІТИ МИКОЛАЇВНИ «ЦЕМЕНТВМІСНІ КОМПОЗИЦІЇ З МОДИФІКУЮЧИМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ НЕФОРМОВАНИХ МАС», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Шумейко В.М.

31 січня 2019 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації СЬОМКІНОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРИТЬ МІДДЮ НА СПЛАВИ ЗАЛІЗА ТА АЛЮМІНІЮ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 07.15.03 – технічна електрохімія

детальнiше Сьомкіна О.В.

24 січня 2019 р. о 12.00 у 21 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ФЕСЕНКО ОЛЕКСІЯ ІГОРОВИЧА «СКЛОКРИСТАЛІЧНІ ПОКРИТТЯ ПО СПЛАВАХ ТИТАНУ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ НА ОСНОВІ КАЛЬЦІЙФОСФАТОСИЛІКАТНИХ СТЕКОЛ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких …

детальнiше Фесенко О.І.

17 січня 2019 р. о 10.00 у 63 аудиторії корпуса НТБ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації ЛЕВЧУК ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СИРОВИНИ І ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНОЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.06 − технологія жирів, ефірних масел …

детальнiше Левчук І.В.

27 грудня 2018 р. о 15:30 у 507 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації НІКУЛЬЧЕНКА АРТЕМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА «МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО   ГАРАНТУЮЧОГО КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ У МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ЗАПІЗНЮВАННЯМИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – …

детальнiше Нікульченко А.О.

27  грудня 2018 р. о 13.00 корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації Голоскокової Анни Олександрівни «МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

детальнiше Голоскокова А.О.

26 грудня 2018 р. о 12.00 у 1 аудиторії кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МИХАЙЛОВОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ОХОЛОДЖЕННЯ ОБЕРТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОВИХ ТУРБІН», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – …

детальнiше Михайлова І.О.