Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Осетрова Тетяна Олександрівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Управління проектами на підприємтсві з використанням розподілених команд», 22 листопада 2016 р. …

детальнiше Осетрова Т.О.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Воронкін Андрій Анатолійович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Полімерні нанокомпозити з нелінійно-оптичними властивостями», 30 листопада 2016 р. Код та назва …

детальнiше Воронкін А.А.

04 лютого 2021 р. о 14.00 у 306 аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації ІДАН  АЛАА  ФАДІЛ  ІДАН «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ ЛОКАЛЬНОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування …

детальнiше Ідан Алаа Фаділ Ідан

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Таланін Дмитро Сергійович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Синтез та імплементація електронної системи автоматичного керування паливоподачею дизеля», 19 грудня 2017 …

детальнiше Таланін Д.С.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Сенько Альона Володимирівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Розв’язання двовимірних задач руйнування при повзучості на основі схеми МСЕ», 1 червня …

детальнiше Сенько А.В.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Главчева Юлія Миколаївна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник директора науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Методи та інформаційна технологія інформетрії в академічному інформаційному середовищі», …

детальнiше Главчева Ю.М.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Кануннікова Надія Олександрівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Електрохімічні технології формування металоксидних композицій на сталі 08Х18Н10», 28 травня 2020 р. …

детальнiше Кануннікова Н.О.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Карандашов Олег Георгійович. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертаціїта дата її затвердження – «Модифікація конструкційних склопластиків для одержання труб намотуванням», 30 листопада 2016 р. Код та …

детальнiше Карандашов О.Г.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Кравченко Яна Олегівна. Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема дисертації та дата її затвердження – «Комп’ютерно-інтегрована технологія вторинної конденсації виробництва …

детальнiше Кравченко Я.О.