10 листопада 2017 р. о 10.00 у 63 аудиторії корпуса НТБ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації КРАВЧЕНКА ОЛЕГА ВІКТОРОВИЧА «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.08 — процеси та обладнання …

детальнiше Кравченко О.В.

09 листопада 2017 р. о 10.00 у конференц-залі (63 к.) наукової бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації   ОМЕЛЬЧЕНКО ЮЛІЇ ЄВГЕНІВНИ «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ВОСКІВ ІЗ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних …

детальнiше Омельченко Ю.Є.

09 листопада 2017 р. о 14.00 у конференц-залі (63 к.) наукової бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації АнАН’ЄВОЇ ВАЛЕРІЇ ВІКТОРІВНИ «ТЕХНОЛОГІЯ МАЙОНЕЗНИХ СОУСІВ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія …

детальнiше Анан’єва В.В.

31 жовтня 2017 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Хамза Алі Адел Хамза «ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИЗЕЛЬ-ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ ІЗ СИСТЕМОЮ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата …

детальнiше Хамза Алі Адел Хамза

05 жовтня 2017 р. о о 14.00 у 225 аудиторії корпусу ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації КАТЮХИ ІГОРЯ АНАТОЛІЙОВИЧА «ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі …

детальнiше Катюха І.А.

06 жовтня 2017 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Аріан Расул «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПОРШНІВ ДВЗ В БАГАТОЕТАПНІЙ САПР»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …

детальнiше Аріан Расул

07 вересня 2017 р. о 14.00 у 225 аудиторії корпусу ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації КОЗЛОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ ОЖЕЛЕДОУТВОРЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і …

детальнiше Козловський О.А.

30 серпня 2017 р. о 12-35 у 225 аудиторії корпуса ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації БЕДЕРАКА ЯРОСЛАВА СЕМЕНОВИЧА «ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, …

детальнiше Бедерак Я.С.

05 липня 2017 р. о 13.00 у аудиторії 1001 корпусу У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації МАГОМЕДОВА МУСИ СЕРГОЄВИЧА «ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОКСОХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Магомедов М.С.