07 листопада 2019 р. о 10.00 у 63 ауд. бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації БОЧКАРЕВА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «ТЕХНОЛОГІЯ БІЛКОВО-ЖИРОВОЇ СУМІШІ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів

детальнiше Бочкарев С.В.

24 жовтня 2019 р. о 12.00 у 225 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ФедОрчука Станіслава Олеговича «Забезпечення заявлених графіків генерації відновлюваних джерел енергії на основі концепції віртуальних електричних станцій», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, …

детальнiше Федорчук С.О.

17 жовтня 2019 р. о 14 30. у 92 аудиторії  електротехнічного корпусу  НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ОЛІЙНИК ОЛЬГИ ЮРІЇВНИ «НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІБРОЧАСТОТНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В УМОВАХ ВІБРАЦІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення …

детальнiше Олійник О.Ю.

 10 жовтня 2019 р. о 14.30 у 54 аудиторії  ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14  відбудеться публічний захист дисертації Мартовицького Віталія Олександровича  «МОДЕЛІ ТА МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та …

детальнiше Мартовицький В.О.

10 жовтня 2019 р. о 12.30 у 212 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ»       на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08  відбудеться публічний захист дисертації ЛЕЛЮКА МИКОЛИ АНАТОЛІЙОВИЧА «УДОСКОНАЛЕННЯ ВАКУУМНИХ КОНТАКТОРІВ З МОНОСТАБІЛЬНИМИ ПОЛЯРИЗОВАНИМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТАМИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук        за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й …

детальнiше Лелюк М.А.

19 вересня 2019 р. о 14.30 у 202 аудиторії лабораторії БМЕ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації МАХОНІНА МИКОЛИ ВІТАЛІЙОВИЧА «МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРУ МЕДИЧНОГО ОЗОНУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – медичні та біологічні прилади …

детальнiше Махонін М.В.

13 вересня 2019 р. о 14.30 в аудиторії 301.9 електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації   ВОЙТОВИЧА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА   «ТРИФАЗНІ БАГАТОПУЛЬСНІ ВИПРЯМЛЯЧІ З ЕЛЕКТРОННИМ ЗСУВОМ ФАЗ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії Науковий керівник: доктор технічних наук, …

детальнiше Войтович Ю.С.

26 вересня 2019 р. о 14.30 у 92 аудиторії Електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ШІБАНА ТАМЕРА «ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИМ ПОЛЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВИРОБІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу …

детальнiше Шібан Тамер

05 вересня 2019 р. о 14.30 у 202 аудиторії ЛБМЕ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації Глухенької Тетяни Анатоліївни «Методи та технічні засоби для підвищення якості процедур системної озонотерапії» що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи …

детальнiше Глухенька Т. А.