27 червня 2017 р. о 14.00 у 317 аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.15 відбудеться публічний захист дисертації БУРЯКОВСЬКОГО СЕРГІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА «НАУКОВІ ОСНОВИ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ ДЛЯ ШВИДКІСНИХ ТА ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  05.22.09 – електротранспорт Науковий консультант : …

детальнiше Буряковський С.Г.

26 червня 2017 р. о 14.30 в 1 аудиторії на кафедрі турбінобудування НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 відбудеться публічний захист дисертації   РЯБОВОЇ СВІТЛАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ   «ГІДРОДИНАМІЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОВОРОТНО-ЛОПАТЕВОЇ ГІДРОТУРБІНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРОВОГО ПРОФІЛЮВАННЯ ЛОПАТЕЙ РОБОЧОГО КОЛЕСА»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини …

детальнiше Рябова С.О.

15 червня 2017 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МАКАРЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ТА ВИРОБИ З НЬОГО З ПІДВИЩЕНОЮ СТІКІСТЮ В ПОТОКАХ ІОНІЗОВАНОГО ГАЗУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …

детальнiше Макаренко В.В.

29 червня 2017 р. о 14.30 у 202 аудиторії лабораторії кафедри промислової і біомедичної електроніки  НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації СІТНІКОВОЇ ОКСАНИ ОДЕКСАНДРІВНИ «СИСТЕМА ОБРОБКИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ КЛІНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ У СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за …

детальнiше Сітнікова О.О.

15 червня 2017 р. о 14.30 у ауд. 202 лабораторії кафедри промислової і біомедичної електроніки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації ТКАЧУКА БОГДАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА «ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГІДРАТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ,  ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЛІКУВАННЯ МЕТОДОМ ПРОГРАМНОГО ГЕМОДІАЛІЗУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 –  біологічні …

детальнiше Ткачук Б.В.

15 червня 2017 р. о 14.00 у 306 аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації КЛИМЕНКА ВІТАЛІЯ ГРИГОРОВИЧА   «УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛОСКОГО ТОРЦЕВОГО ШЛІФУВАННЯ ЗА РАХУНОК УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ЗОНИ КОНТАКТУ КРУГА З ДЕТАЛЛЮ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

детальнiше Клименко В.Г.

15 червня 2016 р. о 14.00 у 306 аудиторії головного аудиторного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації ДЕГТЯРЬОВА ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ВАЖЕЛІВ В УМОВАХ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ГНУЧКИХ ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 …

детальнiше Дегтярьов І. М.

15 червня 2017 р. о 14.00 у 1 аудиторії кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації РОГОВОГО АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА «РОЗРОБКА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ВИХОРОКАМЕРНИХ НАГНІТАЧІВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні …

детальнiше Роговий А.С.

8 червня 2017 р. о 14.30 у 1 аудиторії кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації ШЕВЧЕНКА СЕРГІЯ АНДРІЙОВИЧА «УДОСКОНАЛЕННЯ ПНЕВМОСИСТЕМИ ЗАПУСКУ РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ ШЛЯХОМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТИСКУ РОБОЧОГО ТІЛА ТА ПОЛІПШЕННЯ ЇЇ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК», що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Шевченко С.А.