19 вересня 2019 р. о 14.30 у 202 аудиторії лабораторії БМЕ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації МАХОНІНА МИКОЛИ ВІТАЛІЙОВИЧА «МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРУ МЕДИЧНОГО ОЗОНУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – медичні та біологічні прилади …

детальнiше Махонін М.В.

13 вересня 2019 р. о 14.30 в аудиторії 301.9 електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації   ВОЙТОВИЧА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА   «ТРИФАЗНІ БАГАТОПУЛЬСНІ ВИПРЯМЛЯЧІ З ЕЛЕКТРОННИМ ЗСУВОМ ФАЗ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії Науковий керівник: доктор технічних наук, …

детальнiше Войтович Ю.С.

26 вересня 2019 р. о 14.30 у 92 аудиторії Електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ШІБАНА ТАМЕРА «ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИМ ПОЛЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВИРОБІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу …

детальнiше Шібан Тамер

05 вересня 2019 р. о 14.30 у 202 аудиторії ЛБМЕ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації Глухенької Тетяни Анатоліївни «Методи та технічні засоби для підвищення якості процедур системної озонотерапії» що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи …

детальнiше Глухенька Т. А.

04 липня 2019 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації КИСЛИЦІ МАКСИМА ВАЛЕРІЙОВИЧА «НАНОКОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ Al2O3 ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОТРИМАНИЙ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОКОНСОЛІДАЦІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Кислиця М.В.

04 липня 2019 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ПЕТРОВА ДМИТРА ВІКТОРОВИЧА «ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИЧНИХ КОЛЬОРОВИХ СТЕКОЛ ІНФРАЧЕРВОГО ДІАПАЗОНУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Петров Д.В.

27 червня 2019 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ШТЕФАН ВІКТОРІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ «ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЛІБДЕН- ТА ВОЛЬФРАМВМІСНИХ ПОКРИТТІВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 07.15.03 – технічна електрохімія

детальнiше Штефан В.В.

27 червня 2019 р. о 14.30 у 92 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації БIЛЯНІНА РОМАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА «ТЕПЛОВИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ІНДУКЦІЙНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МІДНОЇ КАТАНКИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та …

детальнiше Білянін Р.В.

26 червня 2019 р. о 1430 у 302 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації ШЕЙЧЕНКА РОМАНА ІГОРОВИЧА «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПІДВИЩЕНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин Науковий керівник …

детальнiше Шейченко Р.І.