05 липня 2017 р. о 13.00 у аудиторії 1001 корпусу У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації МАГОМЕДОВА МУСИ СЕРГОЄВИЧА «ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОКСОХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Магомедов М.С.

5 липня 2017 р. о 15.00 у 1001 аудиторії корпусу У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації МАСЛАК МАРІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ «Формування складових механізму внутрішньофірмового трансферу технологій на засадах інтрапренерства», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами …

детальнiше Маслак М.В.

03 липня 2017 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Хамза Омар Адел Хамза «ВИБІР ПАРАМЕТРІВ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ІЗ СИСТЕМОЮ УТИЛІЗАЦІЇ СУПУТНЬОГО НАФТОВОГО ГАЗУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата …

детальнiше Хамза Омар Адел Хамза

29 червня 2017 р. о 14.30 у 9 аудиторії кафедри «Промислової і біомедичної електроніки» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації Тугая Дмитра Васильовича «Енергоефективність інтелектуальних систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії»,що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.   Науковий …

детальнiше Тугай Д.В.

29 червня 2017 р. о 14.00 у 306 аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12відбудеться публічний захист дисертації Руднєва Олександра Віталійовича «Забезпечення якості двошарових алмазних пластин при алмазно-іскровому шліфуванні на основі аналізу приведеного профілю ріжучої поверхні круга», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.01 – …

детальнiше Руднєв О.В.

27 червня 2017 р. о 14.00 у 317 аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.15 відбудеться публічний захист дисертації БУРЯКОВСЬКОГО СЕРГІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА «НАУКОВІ ОСНОВИ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ ДЛЯ ШВИДКІСНИХ ТА ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  05.22.09 – електротранспорт Науковий консультант : …

детальнiше Буряковський С.Г.

26 червня 2017 р. о 14.30 в 1 аудиторії на кафедрі турбінобудування НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 відбудеться публічний захист дисертації   РЯБОВОЇ СВІТЛАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ   «ГІДРОДИНАМІЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОВОРОТНО-ЛОПАТЕВОЇ ГІДРОТУРБІНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРОВОГО ПРОФІЛЮВАННЯ ЛОПАТЕЙ РОБОЧОГО КОЛЕСА»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини …

детальнiше Рябова С.О.

15 червня 2017 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МАКАРЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ТА ВИРОБИ З НЬОГО З ПІДВИЩЕНОЮ СТІКІСТЮ В ПОТОКАХ ІОНІЗОВАНОГО ГАЗУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …

детальнiше Макаренко В.В.

29 червня 2017 р. о 14.30 у 202 аудиторії лабораторії кафедри промислової і біомедичної електроніки  НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації СІТНІКОВОЇ ОКСАНИ ОДЕКСАНДРІВНИ «СИСТЕМА ОБРОБКИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ КЛІНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ У СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за …

детальнiше Сітнікова О.О.