Освітній рівень “Бакалавр”

Освітній рівень “Бакалавр”

Шифр та галузь знань Код та назва спеціальності Серія та номер сертифіката Термін дії сертифіката
1. 01 Освіта/ Педагогіка 017 Фізична культура і спорт НД № 2192154 до 01 липня 2025 р.
2. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія УД № 21001147 до 01 липня 2027 р.
3. 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка НД № 2192158 до 01 липня 2025 р.
4. 053 Психологія УД № 21010784 до 01 липня 2029 р.
5. 054 Соціологія  ОПП Соціологія управління № 7615 від 17.04.2024 р. до 01 липня 2029 р.
6. 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування НД № 2192161 до 01 липня 2025 р.
7. 072 Фінанси, банківська справа , страхування та фондовий ринок

ОПП Фінанси і банківська справа

№ 7359 від 28.03.2024 р.  до 26 березня 2025 р.
8. 073 Менеджмент НД № 2192162 до 01 липня 2025 р.
ОПП Менеджмент організацій і адміністрування ZEvA№ Р-0571-1/3 від 18.01.20224 до 30 вересня 2030 р.
ОПП Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) ZEvA№ Р-0571-1/4 від 18.01.20224 до 30 вересня 2030 р.
9. 075 Маркетинг НД № 2192159 до 01 липня 2025 р.
10. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність № 3354 від 20.05.2022 до 01 липня 2027 р.
11. 10 Природничі науки 101 Екологія ОПП Інженерна екологія № 8525 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
12. 105 Прикладна фізика та наноматеріали № 8153 від 16.05.2024 р. до 14 травня 2025р.
13. 11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
ОПП Інтелектуальний аналіз даних № 8536 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
ОПП Комп’ютерне та математичне моделювання № 8533 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
14. 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення ZEvA№ Р-0571-1/2 від 18.01.20224 до 30 вересня 2030 р.
15. 122 Комп’ютерні науки НД № 2192167 до 01 липня 2024р.
ОПП Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи ZEvA№ Р-0571-1/1 від 18.01.20224 до 30 вересня 2030 р.
16. 123 Комп’ютерна інженерія НД № 2192170 до 01 липня 2025 р.
17. 124 Системний аналіз НД № 2192169 до 01 липня 2026 р.
125 Кібербезпека ОПП Кібербезпека № 7658 від 17.04.2024 р. до 01 липня 2029 р.
18. 126 Інформаційні системи та технології № 3320 від 20.05.2022 до 01 липня 2027 р.
19. 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка НД № 2192174 до 01 липня 2025 р.
20. 132 Матеріалознавство НД № 2192173 до 01 липня 2024р.
21. 133 Галузеве машинобудування № 8182 від 16.05.2024 р. до 14 травня 2025р.
22. 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП Електроенергетика

 

№ 8199 від 16.05.2024 р.

до 01 липня 2029р.
ОПП Електромеханіка  № 8198 від 16.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
ОПП Електропривод, мехатроніка та робототехніка  № 8197 від 16.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
23. 142 Енергетичне машинобудування ОПП Енергетика №8214 від 15.05.2024 до 01 липня 2029р.
24. 144 Теплоенергетика НД № 2192177 до 01 липня 2024р.
25. 145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика НД № 21017663 до 01 липня 2025 р.
26. 15 Автоматизація та приладобудування 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

№ 7378 від 28.03.2024 р. до 26 березня 2025р.
27. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка НД № 2192182 до 01 липня 2025 р.
28. 153 Мікро- та наносистемна техніка НД № 2192180 до 01 липня 2024р.
29. 16 Хімічна інженерія та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія

ОПП Хімічні технології та інженерія

ОПП Технології переробки нафти, газу і твердого палива

ОПП Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів

НД № 21017667

№ 8232 від 16.05.2024 р.

№ 8209 від 16.05.2024 р.

№ 8210 від 16.05.2024 р.

до 01 липня 2024р.

до 01 липня 2029р.

до 01 липня 2029р.

до 01 липня 2029р.

30. 162 Біотехнології та біоінженерія ОПП Біотехнологія та біоінженерія № 8230 від 16.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
31. 17 Електроніка, автоматизація та електронні  комунікації 171 Електроніка НД № 21017668 до 01 липня 2024р.
32. 172 Електронні комунікації та радіотехніка НД № 21017669 до 01 липня 2024р.
33. 174 Автоматизація , комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка НД № 21017664 до 01 липня 2024р.
34. 175 Інформаційно-вимірювальні технології НД № 21017665 до 01 липня 2024р.
35. 176 Мікро- та наносистемна техніка НД № 21017666 до 01 липня 2024р.
36. 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології ОПП Технології жирів, проуктів бродіння і віноробства № 8579 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
37. 185 Нафтогазова інженерія та технології № 3117 від 20.04.2022 до 01 липня 2027 р.
38. 186 Видавництво та поліграфія УД № 21006569 до 01 липня 2024р.
39. 22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація ОПП Фармація, промислова фармація № 7395 від 28.03. 2024 р. до 26 березня 2025р.
40. 26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека ОПП Цивільна безпека № 8603 від 28.05.2024 р. до 28 травня 2025р.
41. 27 Транспорт 273 Залізничний транспорт НД № 2192187 до 01 липня 2025 р.
42. 274 Автомобільний транспорт ОПП Автомобілі та автомобільне господарство № 2969 від 29.03.2022 до 01 липня 2027 р.