Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській ( https://www.wste.edu.pl/ ) запрошує педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ України  I — IV рівнів акредитації до участі  у програмі стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його  впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму та готельно-ресторанної справи», метою якого є ознайомлення із європейськими інноваційним підходами до надання освітніх послуг, новітніми унікальними методиками у викладацькій діяльності, основними тенденціями розвитку економіки та  управління у Європейському Союзі, зокрема Польщі.

Програма стажування передбачає:

— надання нових теоретичних і практичних знань з економіки, туризму та готельно-ресторанної справи;

— обмін корисною інформацією зі зарубіжними колегами;

— налагодження нових наукових зв’язків.

Після завершення стажування видається СЕРТИФІКАТ: про проходження міжнародного стажування на базі Вищої школи туризму і екології в Сухій Бескидській (180 годин аудиторної та індивідуальної роботи) (зразок додається).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Організаційний внесок учасника: еквівалент 150 ЄВРО (за курсом НБУ на дату оплати). У ціну включено проведення онлайн-навчання, переклад матеріалів та вебінарів на українську мову,  сертифікат від Вищої школи туризму і екології в Сухій Бескидській про проходження міжнародного стажування.  Додатково забезпечуємо: консультації та підтримку експертів,  можливість налагодження  науково-дослідних контактів, можливість публікації в науковому збірнику.

Оплата організаційного внеску здійснюється після реєстрації учасника стажування.

Дати проведення стажування: 21  лютого – 12  квітня 2022 року ( можливі інші індивідуальні терміни за погодженням)

Стажування відбуватиметься за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Буде забезпечено переклад матеріалів та онлайн конференцій на українську мову. Тематика програми стажування при потребі може бути адаптована та модифікована для потреб конкретного учасника стажування.

Дедлайн  реєстрації:  18 лютого 2022 року.

Контактні особи:

Ігор Каспрук , +380 50 370 31 03, e-mail: igor@dialog.lviv.ua

Марек Ноцонь, mareknocon@wste.edu.pl

ДОДАТОК:

Закордонне стажування науковців в Польщі 2 Інформаційний лист (26)

Сертифікат форма 7

Анкета для реєстрації