«Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Politechnika Białostocka організовує дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників технічних дисциплін закладів вищої освіти I – IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування за темою: «Інноваційний підхід у галузі технічних наук: сучасний стан та перспективи розвитку».

Дати проведення: 17 травня – 25 червня 2021 року

Метою стажування для викладачів технічних дисциплін є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських технічних університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному технічному університеті.

Стажування організоване за допомогою програмного комплексуZOOMз перекладом онлайн-конференцій на українську мову.Після завершення стажування учасникам буде виданий сертифікат про проходження міжнародного стажування загальною тривалістю 180 год (6 кредитів ECTS).

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://elpd.com.ua/stazhuvannya-dlya-vykladachiv-tehnichnyh-dystsyplin/       Додаткова інформація за телефоном:+38063 333 9152 <tel:+380730332797>

ДОДАТОК:

31. Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут