«Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Білостоцьким університетом (факультет Наук про Освіту) організовує дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування за темою: «Інновації у викладанні та навчанні у вищій освіті».

Дата проведення: 7 листопада – 15 грудня 2023 року.

Мета стажування:  поглибити знання та розвинути компетенції викладачів закладів вищої освіти України у застосуванні інноваційних методів і підходів до роботи зі своїми студентами. Лекторами цієї програми є провідні викладачі та дослідники закладів вищої освіти різних європейських країнах, а це означає, що ми пропонуємо універсальні заняття, які не лише збагачують викладання та навчання в контексті української вищої освіти, але й переступають інституційні та культурні кордони.

Стажування організоване за допомогою програмного комплексу ZOOM з перекладом онлайн-конференцій на українську мову.

Кожному учаснику видається сертифікат про проходження міжнародного стажування загальною тривалістю 180 год. (6 кредитів ECTS).

Організаційний внесок за участь у програмі стажування – 5200 грн.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://elpd.com.ua/stazuvania-uwb

Додаткова інформація за телефоном:  +380730332797;  +380633339152

342. Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут