Список документів для формування конкурсної справи
Службова записка на оголошення конкурсу
 Заява на участь у конкурсі на заміщення посади
Заява на участь у конкурсі для претендента, який не працює в НТУ «ХПІ»

 Бюлетень для таємного голосування