Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУ ХПІ