Наказ на збереження книжкового фонду бібліотеки та майна НТУ ХПІ

Обхідний лист