НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 27 СІЧНЯ 2023 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 1

НАКАЗ № 26 ОД від « 30 » січня    2023 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити підсумки виконання КРІ ректора, проректорів та директорів інститутів. 1.1. Директорам науково-навчальних інститутів та проректорам скорегувати показники КРІ… Continue Reading

ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 27.01.2023 (ПОЧАТОК 11:00)

26.01.2023 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Представлення до вчених звань: 1.1. Професора: 1.1.1. ПЕРШИНА  Юлія Ігорівна, завідувач… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 20 грудня 2022 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 10

НАКАЗ № 8 ОД від «08» січня 2023 р.  Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. За високі досягнення в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації, своєчасний захист докторських, кандидатських та дисертацій ступеня доктора філософії встановити винагородження у розмірі:… Continue Reading