ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

НАКАЗ №114 ОД від «03» квітня 2024 р. Про створення разових спеціалізованих вчених рад Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 29 березня 2024 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 3

НАКАЗ № 113 ОД від «03» квітня 2024 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на 2024 рік. 2. Затвердити «Правила прийому Відокремленого структурного підрозділу… Continue Reading