ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НТУ «ХПІ»
Перезатверджено на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від «29» жовтня 2021 р., протокол № 10.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 502 ОД від «02» листопада 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКРЕТАРІАТ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 29 грудня 2020 р. Протокол № 7.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 573 ОД від 29 грудня 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР НТУ «ХПІ» ТА «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР НТУ «ХПІ»
Прийнято на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ» від «28» травня 2021 р., протокол № 5.
Введено в дію наказом ректора НТУ «ХПІ» № 277 ОД від «14» червня 2021 р.

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НТУ «ХПИ» НА 2016 — 2025 РОКИ
Затверджено на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від «29» січня 2016 р. Протокол № 1.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАЛАЦ СТУДЕНТІВ НТУ «ХПІ»
Затверджено на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від «10» листопада  2017 р. Протокол № 10.
Введено в дію наказом  ректора НТУ “ХПІ” № 603 ОР від «27» листопада 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НТУ «ХПІ» МЕМОРІЛЬНЫХ ДОЩОК ТА ІНШИХ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ
Затверджено на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від  «10» листопада 2017 р. Протокол №10.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 603 ОР від «27» листопада 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НТУ «ХПІ»
Розглянуто на засіданні методичної ради НТБ НТУ «ХПІ» 22 березня 2018 р. Протокол № 2.
Розглянуто на засіданні методичної ради НТУ «ХПІ» 28 березня 2018 р. Протокол № 3.
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 30 березня 2018 р. Протокол № 3.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТІВ У НТУ «ХПІ»
Затверджено на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від 25 травня 2018 р. Протокол № 5.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКУ ЮРИДИЧНУ СЛУЖБУ НТУ «ХПІ»
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 150 I від «24» березня 2011 р.
Внесені зміни на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від 2 листопада 2018 р. Протокол № 8.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ «МОЛНІЯ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 02 листопада 2018 р. Протокол № 8.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ З ВИДАННЯМИ, ПОДАРОВАНИМИ ДО ФОНДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НТУ «ХПІ»
Розглянуто на засіданні методичної ради НТБ НТУ «ХПІ» 15 листопада 2018 р. Протокол № 5.
Розглянуто на засіданні методичної ради НТУ «ХПІ» 28 листопада 2018 р. Протокол № 9.
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 30 листопада 2018 р. Протокол № 9.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ В НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 25 січня 2019 р. Протокол № 2.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 01 березня 2019 р. Протокол № 3.

ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 105 – ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ (БАКАЛАВР)
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 105 – ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ (МАГІСТР)
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 29 березня 2019 р. Протокол № 4.

ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 – «СОЦІОЛОГІЯ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 26 січня 2018 р. Протокол № 1.

ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 — ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 01 березня 2019 р. Протокол № 3.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТАМИ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН.
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 23 лютого 2018 р. Протокол № 2.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 155 ОД від «12» березня 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ (ЗІ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ).
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 23 лютого 2018 р. Протокол № 2.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 155 ОД від «12» березня 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ТА СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ І ПРО РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ.
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 23 лютого 2018 р. Протокол № 2.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 155 ОД від «12» березня 2018 р.

ТИМЧАСОВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 274 — АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 24 травня 2019 р. Протокол № 6.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 27 вересня 2019 р. Протокол № 8.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ НТУ «ХПІ».
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 27 вересня 2019 р. Протокол № 8.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 502 ОД від «30» жовтня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ТА ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У НТУ «ХПІ».
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 01 листопада 2019 р. Протокол № 9.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 538ОД від 18 листопада 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДНИКА РЕКТОРА НТУ «ХПІ».
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 26 серпня 2014 р. Протокол № 8.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ НТУ «ХПІ».
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 25 листопада 2016 р. Протокол № 9.

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ)
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 23 лютого 2018 р. Протокол № 2.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 27 грудня 2019 р. Протокол № 11.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 614 ОД від 28 грудня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА ТА КАНЦЕЛЯРІЇ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 31 січня 2020 р. Протокол № 1.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 31 січня 2020 р. Протокол № 1.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 53 ОД від 31 січня 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЛІМПІАДИ НТУ «ХПІ» ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 31 січня 2020 р. Протокол № 1.

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 31 січня 2020 р. Протокол № 1.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 13 жовтня 2020 р. Протокол № 5.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 459 ОД від 19 жовтня 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ТА ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 28 жовтня 2022 р. Протокол № 8.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 329 ОД від 07 листопада 2022 р.
Внесені зміни:
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 2 червня 2023 р. Протокол № 5.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 185 ОД від 07 червня 2022 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО УЧАСТІ В ОЛІМПІАДАХ, КОНКУРСАХ, ТУРНІРАХ, ЗМАГАННЯХ

Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 27 січня 2023 р. Протокол № 1.
Введено в дію наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 26 ОД від 30 січня 2023 р.