РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 68 ВІД 17.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 68 від «17» жовтня 2019 р.  Про призначення комісії  ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки на відповідність «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р. та паспорту спеціальності 05.02.08 – технологія машинобудування, дисертаційної роботи «Наукові… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64 ВІД 08.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64 від «08» жовтня 2019 р. Про призначення комісії  ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у дисертаційній роботі «Науково-методологічні засади віброчастотного контролю технологічних параметрів в умовах вібрації» доцента кафедри метрології… Continue Reading

План засідань вченої ради НТУ «ХПІ» на 2019-2020 навчальний рік

ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Затверджено на засіданні вченої ради від 27 вересня 2019 року протокол № 8 Вересень 2019 року 1. Підсумки прийому на перший курс і п’ятий курс на всі рівні і форми… Continue Reading

ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 8 ВІД 27.09.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету. Вручає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович. 2. Підготовка фахівців за результатами літньої сесії 2018-2019 навчального року та стан контингенту студентів (презентація). Доповідачі: проректор професор Мигущенко Руслан Павлович; від… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 05 ЛИПНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 7

НАКАЗ № 435 ОД від 24 вересня 2019 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити звіт про підсумки фінансової діяльності університету за першу половину 2019 року та виконати наступні заходи: 1.1. Ректорату НТУ «ХПІ», планово-економічному… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 57 ВІД 12.09.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 57 від «12» вересня 2019 р. Про проведення процедури визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Відповідно до норм частини ІІ наказу МОН України № 952 від 05.08.2016 р. «Про затвердження Порядку визнання здобутих в… Continue Reading

ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 05.07.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету. Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович. 2. Розгляд та затвердження підсумків фінансової діяльності університету за першу половину 2019 року (презентація). Доповідачі: ректор… Continue Reading

НАКАЗ ПРО ПОДОВЖЕННЯ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НАКАЗ № 1356 СТ від 01 липня 2019 р. Про подовження виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених Відповідно до рішення колегії МОН України від 24.10.2018 року, протокол № 10/1-13, Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і… Continue Reading

Наказ про тимчасове виконання обов’язків вченого секретаря

НАКАЗ № 1288 С від 01 липня 2019 р. На час перебування у щорічній основній відпустці вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича НАКАЗУЮ: 1. Обов’язки вченого секретаря на період з 08 липня 2019 р. по 19 липня 2019 р. покласти на… Continue Reading

Про внесення змін до наказу № 270 ОД від 03.06.2019 року

НАКАЗ № 286 ОД від 14.06.2019 р. Про внесення змін до наказу № 270 ОД від 03.06.2019 року Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ». НАКАЗУЮ:  1. Внести зміни до наказу № 270 ОД від 03.06.2019 року, виклавши наказ у новій редакції:… Continue Reading