ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 05.07.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету. Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович. 2. Розгляд та затвердження підсумків фінансової діяльності університету за першу половину 2019 року (презентація). Доповідачі: ректор… Continue Reading

НАКАЗ ПРО ПОДОВЖЕННЯ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НАКАЗ № 1356 СТ від 01 липня 2019 р. Про подовження виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених Відповідно до рішення колегії МОН України від 24.10.2018 року, протокол № 10/1-13, Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і… Continue Reading

Наказ про тимчасове виконання обов’язків вченого секретаря

НАКАЗ № 1288 С від 01 липня 2019 р. На час перебування у щорічній основній відпустці вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича НАКАЗУЮ: 1. Обов’язки вченого секретаря на період з 08 липня 2019 р. по 19 липня 2019 р. покласти на… Continue Reading

Про внесення змін до наказу № 270 ОД від 03.06.2019 року

НАКАЗ № 286 ОД від 14.06.2019 р. Про внесення змін до наказу № 270 ОД від 03.06.2019 року Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ». НАКАЗУЮ:  1. Внести зміни до наказу № 270 ОД від 03.06.2019 року, виклавши наказ у новій редакції:… Continue Reading

НАКАЗ ПРО ПОДОВЖЕННЯ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НАКАЗ № 1197 СТ від 11 червня 2019 р. Про подовження виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених Відповідно до рішення колегії МОН України від 24.10.2018 року, протокол № 10/1-13 та постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 24 ТРАВНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 6

НАКАЗ № 270 ОД від 03 червня 2019 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. За результатами розгляду питання «Якість освіти як головний показник ефективності закладу вищої освіти» виконати наступні заходи: 1.1. Активізувати роботу ради з… Continue Reading

Про внесення змін до наказу № 216 ОД від 18.04.2019 року

НАКАЗ №264 ОД від 29.05.2019 р. Про внесення змін до Наказу № 216 ОД від 18.04.2019 року Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ». НАКАЗУЮ: 1. Внести зміни до наказу № 216 ОД від 18.04.2019 року, виклавши підпункт 4.1. пункту 4 у… Continue Reading

ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 6 ВІД 24.05.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вручення атестатів, дипломів та нагород співробітникам університету з нагоди Дня науки. Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович. 2. Якість освіти як головний показник ефективності закладу вищої освіти (презентація). Доповідачі:… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 23 КВІТНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 5

НАКАЗ № 236 ОД від 07 травня 2019 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Заслухавши та обговоривши звіт ректора університету професора СОКОЛА Євгена Івановича про статус Національного університету виконати наступні заходи: 1.1. Затвердити річний звіт… Continue Reading

НАКАЗ ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»

НАКАЗ № 234 ОД від 06 травня 2019 р. Про внесення змін до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», на підставі Статуту НТУ «ХПІ».  НАКАЗУЮ: 1. Внести зміни до наказу №… Continue Reading