ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 29.04.2022 (ПОЧАТОК 12:00)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виготовлення диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 320 від 07.04.2022 року:
1.1. Гетта Оксана Сергіївна, зі спеціальності 101 «Екологія», ДР № 004291;
1.2. Порохня Микола Федорович, зі спеціальності 101 «Екологія», ДР № 004292;
1.3. Резниченко Марина Олексіївна, зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія», ДР № 004293;
1.4. Безверхня Юлія Сергіївна, зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ДР №004320;
1.5. Макогон Артем Віталійович, зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ДР №004321;
1.6. Шевченко Кирило Володимирович, зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 004329;
1.7. Рутковська Катерина Сергіївна, зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 004330.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Затвердження:
2.1. Освітньо-професійних програм та навчальних планів Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
2.1.1. Освітньо-професійної програми розробка програмного забезпечення здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.
2.1.2. Навчального плану підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Розробка програмного забезпечення» з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.
2.1.3. Освітньої програми профільної середньої освіти для підготовки здобувачів фахової перед вищої освіти на основі базової середньої освіти зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (спеціалізація «Розробка програмного забезпечення»).
2.2. Освітньо-наукової програми та навчального плану третього рівня вищої освіти (доктор філософії) «Кібербезпека» за спеціальністю 125 «Кібербезпека».
2.3. Освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 145 «Гідроенергетика».
2.4. Навчальних планів ННІ ЕММБ:
2.4.1. Навчальний план першого бакалаврського рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туристичний бізнес» спеціальності 242 «Туризм».
2.4.2 Навчальний план першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Логістика та митна справа» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
2.5. Змін навчальних планів кафедри «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри» та «Прикладна комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».
2.6. Нової міждисциплінарної освітньо-професійної програми підготовки магістрів наукового спрямування (1 рік і 9 міс.) з англомовною підготовкою «Стала та відновлювальна енергетика. Електротехніка та мікроелектроніка/ Sustainable and renewable energy. Electrical and microelectronics engineering».
2.7. Програми вступних фахових випробувань для бакалаврського та магістерського рівнів.
2.8. Програми вступних фахових випробувань на освітньо-наукового (PhD) рівня.
2.9. Положення про порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у НТУ «ХПІ».
2.10. Методичних рекомендацій та вказівок щодо:
2.10.1. Порядку розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в Національному технічно-му університеті «Харківський політехнічний інститут»
2.10.2. Оновлення та порядку формування навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня на 2022 рік.
2.11. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини Навчально-наукового медичного інституту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
2.12. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.
2.13. Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я.
2.14 Освітніх програм 222 «Медицина» Навчально-наукового медичного інституту НТУ «ХПІ»
Кафедра радіології:

 1. Стажування «Ультразвукова діагностика»

Кафедра загальної фармації:

 1. Інтернатура «Фармація» (3 місяці)

Кафедра психіатрії, аддиктології, психотерапії та клінічної психології:

 1. Інтернатура «Психіатрія» (2 роки)
 2. Спеціалізація «Психіатрія» (для лікарів зі спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина та внутрішні хвороби – 9 міс)
 3. Спеціалізація «Наркологія» (для психіатрів – 3 міс.)
 4. Спеціалізація «Наркологія» (для лікарів зі спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, педіатрія та внутрішні хвороби – 6 міс)
 5. Спеціалізація «Психотерапія» (для неврологів та психіатрів – 3 міс)
 6. Спеціалізація «Психотерапія» (для лікарів зі спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина та внутрішні хвороби – 6 міс)
 7. Спеціалізація «Медична психологія» (для психіатрів – 3 міс.)
 8. Спеціалізація «Сексопатологія» (для психіатрів та акушер-гінекологів – 3 міс.)
 9. Спеціалізація «Психофізіологія» (для неврологів, психіатрів та медичних психологів – 3 міс.)
 10. Стажування «Психіатрія»
 11. Стажування «Наркологія»
 12. Стажування «Психотерапія»
 13. Стажування «Медична психологія»
 14. Стажування «Сексопатологія»
 15. Тематичне удосконалення «Актуальні питання клінічної психіатрії та наркології»
 16. Тематичне удосконалення «Сучасний погляд на проблему алкоголізму: діагностика, клініка, лікування, профілактика»
 17. Тематичне удосконалення «Афективні розлади: клінічні та психофармакологічні аспекти»
 18. Тематичне удосконалення «БАР та афективні синдроми в структурі психічних розладів (клініка, лікування)»
 19. Тематичне удосконалення «Комплексна медико-психологічна допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій»
 20. Тематичне удосконалення «Сучасні питання конфліктології та розв’язання конфліктів у медичній практиці»
 21. Тематичне удосконалення «Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях та кризова психотерапія»
 22. Тематичне удосконалення «Актуальні питання медичної психології»
 23. Тематичне удосконалення «Психічна травма сімейного насильства: психологічні основи, профілактика, психотерапія»
 24. Тематичне удосконалення «Лікувально-діагностичні аспекти тривожних розладів, ОКР та дисоціативних розладів»
 25. Тематичне удосконалення «Медико-психологічні аспекти вживання психоактивних речовин: фармакотерапія та психотерапія»
 26. Тематичне удосконалення «Психологічний супровід хворих на психосоматичні розлади»
 27. Тематичне удосконалення «Психотерапія у загальносоматичній медицині»
 28. Тематичне удосконалення «Психотерапія психотравми»
 29. Тематичне удосконалення «Сучасний погляд на невротичні, стрес-асоційовані розлади та ПТСР»
 30. Тематичне удосконалення «Актуальні питання розладів сексуальної сфери в медичній практиці»
 31. Тематичне удосконалення «Медико-психологічні аспекти суїцидальної поведінки: діагностика, профілактика, психотерапія»
 32. Тематичне удосконалення «Сучасний підхід до діагностики та лікування гострих станів в наркології»
 33. Тематичне удосконалення «Сучасний погляд на діагностику та лікування шизофренії та розладів шизофренічного спектру»
 34. Тематичне удосконалення «Актуальні питання геронтології та геріатрії»
 35. Тематичне удосконалення «Особистісні ресурси в час інформаційно-психологічної війни: теоретичні та практичні аспекти»
 36. Тематичне удосконалення «Сучасні підходи до психофармакотерапії»
 37. Цикл тематичного удосконалення «Теоретичні та практичні питання огляду осіб на предмет виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння»

Кафедра клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології:

 1. Спеціалізація «Мікробіологія» (термін 3 міс)
 2. Спеціалізація «Вірусологія» (термін 3 міс)
 3. Спеціалізація «Бактеріологія» (термін 3 міс)
 4. Спеціалізація «Лабораторна імунологія» (термін 3 міс)
 5. Спеціалізація «Клінічна біохімія» (термін 3 міс)
 6. Стажування за фахом (термін 1 міс.)
 7. Стажування «Мікробіологія»
 8. Стажування «Вірусологія»
 9. Стажування «Лабораторна імунологія»
 10. Стажування «Клінічна біохімія»
 11. Тематичне удосконалення «Мікробіологія і лабораторна діагностика урогенітальних інфекцій»
 12. Тематичне удосконалення «Сучасні технології в лабораторній діагностиці»
 13. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика імунодефіцитів»
 14. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика невідкладних станів»
 15. Тематичне удосконалення «Гемостазіологія»
 16. Тематичне удосконалення «Стандартизація та забезпечення якості лабораторних досліджень»

Кафедра фізичної і реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології

 1. Тематичне удосконалення «Фізична та реабілітаційна медицина хворих з м’язово-скелетною патологією»
 2. Тематичне удосконалення «Фізична та реабілітаційна медицина хворих із захворюваннями центральної нервової системи »
 3. Тематичне удосконалення «Фізична та реабілітаційна медицина хворих із захворюваннями центральної та периферичної нервової системи»

Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

3. Висунення кандидатур для участі у конкурсі на отримання обласних іменних стипендій в галузі науки видатним та обдарованим молодим науковцям.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

4. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», №1(11), 2022. Обсяг 92 стор.
Лабораторний практикум «Машинне навчання», авторів: Гавриленко С.Ю., Челак В.В., Горносталь О.А, Зозуля В.Д. Обсяг 75 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Технології в машинобудуванні», №5, 2022. Обсяг 96 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Технології в машинобудуванні», №6, 2022. Обсяг 112 стор.
Журнал «Електротехніка і електромеханіка», №2, 2022 рік. Обсяг 79 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика», № 1, 2022 рік. Обсяг 80 стор.
Матеріали дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект», 2022.  Обсяг 160 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович