Військово-мобілізаційний відділ

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Військово-мобілізаційний відділ

Відповідно до статей 35-38 Закону України «Про військовий обов’язок и військову службу» підприємства, установи, організації і навчальні заклади, незалежно від підпорядкованості та форм власності, ведуть облік всіх військовозобов’язаних і призовників, а їх керівники ( власники ) несуть відповідальність за повноту і якість обліку . стежать за виконанням військовозобов’язаними правил військового обліку.

Витяг з Наказу Міністра обороні України № 165

Завдання військово-мобілізаційного відділу
  1. Облік військовозобов’язаних, призовників і допризовників працюючих (учнів) в університеті.
  2. Постійний зв’язок з районними військовими комісаріатами з питань зміни облікових даних у військовозобов’язаних і призовників в період роботи (навчання), а також при прийомі на роботу (навчання) і при їх звільненні (відрахування ).
  3. Видача призовникам зі складу студентів (аспірантів) документів, що підтверджують їх право на відстрочку від військової служби (студентам — громадянам України довідка Форми -17, громадянам країн СНД Форма — 26).
  4. Бронювання військовозобов’язаних працюючих (учнів) в університеті на період мобілізації та у воєнний час.
  5. Забезпечення своєчасної приписки студентів — допризовників до приписним ділянок за місцем проживання.
  6. Участь у відборі кандидатів для навчання на кафедрі підготовки офіцерів запасу, а також інформація РВК про які навчаються за програмою офіцерів запасу.
  7. Пропаганда і роз’яснення законодавчих актів України визначають питання військового обов’язку громадян.

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search