Військово-мобілізаційний відділ

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Керівні документи

  1. Закон України „ Про військовий обов’язок і військову службу.” № 3597 – 1V від 04.04.2006 року, з доповненнями та змінами.
  2. «ПОРЯДОК організації та ведення військового обліку призовників і військовооб`язаних», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921
  3. ПОРЯДОК бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 45**
  4. Про внесення змін до Порядку бронювання. Затверджено постановою КМУ від 11.01.18 р., №12**
  5. Перелік № 4 „ Посад та професій, за якими бронюються військовозобов’язані, що працюють в системі
    освіти України.» Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України від 18.03.2015 року № 493-р .**
  6. Постановления и решения исполнительных комитетов г. Харькова и Киевского района. **
  7. Закон України «Про внесення змiни до статтi 23 Закону України «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю» щодо звiльнення вiд призову на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї окремих категорiй педагогiчних, наукових i науково-педагогiчних працiвникiв» (Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 2015, N 35, ст.340)

** Знаходяться тільки в відділі

© 2022 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"