22 червня 2017 року о 14.30 годині (новий корпус бібліотеки, к. 63) відбудеться засідання редакційно-видавничої ради, на якому будуть затверджуватися підручники, навчальні посібники, монографії, методичні вказівки та інші види навчально-методичної літератури.

Роботи і документацію можна здати у редакційно-видавничий відділ до 20.06.2017 р. з 15.00 до 16.00 години щодня.