Видавничо-поліграфічний центр, Редакційно-видавничий відділ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

iнформація

Засідання редакційно-видавничої ради, призначене на 22 грудня, відбудеться у січні

© 2021 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"