Видавничо-поліграфічний центр, Редакційно-видавничий відділ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

оголошення

25 квітня 2018 року закінчується термін подачі підручників та навчальних посібників з грифом вченої ради НТУ “ХПІ”

© 2021 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"