Видавничо-поліграфічний центр, Редакційно-видавничий відділ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

оголошення

6 листопада 2019 року в 14.30 (12 ауд. рект. корпус) відбудеться засідання редакційно-видавничої ради.

© 2021 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"