Видавничо-поліграфічний центр, Редакційно-видавничий відділ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

оголошення

19 лютого 2020 року в 14.30 (12 ауд. рект. корпус) відбудеться засідання редакційно-видавничої ради.

© 2021 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"