Наказ про проведення конкурсу з грифом Вченої ради НТУ «ХПІ» за 2020 рік