План засідань вченої ради НТУ «ХПІ» на 2020-2021 навчальний рік

ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Затверджено на засіданні вченої ради від 13 жовтня 2020 року протокол № 5

Вересень 2020 року

 1. Якість освіти в НТУ «ХПІ» за підсумками літньої екзаменаційної сесії 2019–2020 навчального року.
Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П.
Від комісії:  проф. Хавін В.Л.

2. Заходи з підготовки до святкування 135-ї річниці університету.
Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.
В
ід комісії:  проф. Тарароєв Я.В.

3. Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради на 2020–2021 навчальний рік.
Доповідач: голова вченої ради проф. Товажнянський Л.Л.
Від комісії:  проф. Акімов О.В.

4. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д64.050.04.
Доповідач: проф. Клепіков В.Б.
В
ід комісії:  проф. Єфімов О.В.

Жовтень  2020 року

1. Підсумки прийому студентів на перший і п’ятий курси на всі форми і рівні навчання.
Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.
Від комісії:  проф. Зайцев Р.В.

2. Напрями підвищення якості навчального процесу на факультеті міжнародної освіти.
Доповідач: доц. Кудій Д.А.
Від комісії: доц. Чернявська С.М.

3. Досвід університету з впровадження в навчальний процес електронних залікових книжок.
Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П.
Від комісії:  проф. Єфімов О.В.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д.64.050.08.
Доповідач: проф. Болюх В.Ф.
Від комісії: проф. Лісачук Г.В.

5. Звіт докторанта кафедри обчислювальної техніки та програмування Давидова В.В.

Листопад  2020 року

1. Заходи університету із забезпечення виконання Закону України «Про мову».
Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.
Від комісії:  с. н. с. Кошкаров Ю.Ю.

2. Підсумки прийому до аспірантури університету.
Доповідач: проф. Штефан В.В.
Від комісії: проф. Клепіков В.Б.

3. Розгляд та затвердження Правил прийому до університету.
Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П.
Від комісії: проф.Кіпенський А.В.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.09.
Доповідач: проф. Гурін А.Г.
Від комісії:  проф. Мілих В.І.

5. Звіт докторанта кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики Плеснєцова С.Ю.

Грудень  2020 року

1. Підсумки фінансової діяльності НТУ «ХПІ» за 2020 рік.
Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.
Від комісії:  проф. Манойленко О.В.

2. Напрямки роботи з естетичного виховання студентів університету.
Доповідач: проректор проф. Зайцев Ю.І.
Від комісії:  проф. Тарароєв Я.В.

3. Інноваційні структури в науковій діяльності університету.
Доповідач: проф. Лісачук Г.В.
Від комісії: проф. Буряковський С.Г.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.10.
Доповідач: проф. Львов Г.І.
Від комісії: проф. Шапран Є.М.

5. Звіт докторанта кафедри електроізоляційної та кабельної техніки Костюкова І.О.

Січень  2021 року

1. Шляхи підвищення якісного складу професорсько-викладацького складу університету.
Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.
Від комісії:  проф. Ткачук М.А.

2. Підсумки прийому іноземних громадян на навчання в університеті.
Доповідач: проректор проф. Хрипунов Г.С.
Від комісії: проф. Главчев М.І.

3. Визнання університету у світових та українських рейтингах.
Доповідач: проректор проф. Марченко А.П.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.11.
Доповідач: проф. Бойко А.В.
В
ід комісії: проф. Самородов В.Б.

5. Звіт докторанта кафедри промислової та біомедичної електроніки Куліченка В.В.

Лютий  2021 року

1. Підсумки зимової сесії 2020–2021 навчального року.
Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П..
Від комісії:  проф. Булавін В.І.

2. Результати проектної форми навчання студентів на базі лабораторії «Інноваційний кампус».
Доповідач: проф. Годлевський М.Д.
Від комісії: проф. Семенов С.Г.

3. Покращення матеріально-технічної бази НТУ «ХПІ».
Доповідач: проректор проф.  Гасанов М.І.
В
ід комісії: проф. Перерва П.Г.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.12.
Доповідач: проф. Пермяков О.А.
Від комісії: проф. Березуцький В.В.

5. Звіт докторанта кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Сокола В.Є.

Березень  2021 року

1. Підсумки та напрямки розвитку наукової роботи в НТУ «ХПІ» у 2019–2020 навчальному році.
Доповідач: проректор проф. Марченко А.П.
Від комісії: проф. Ткачук М.А.

2. Шляхи розвитку навчальної і наукової роботи кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем.
Доповідач: проф. Шаронова Н.В.
Від комісії:  проф. Любчик Л.М.

3. Про виконання плану роботи вченої ради у першій половині 2020–2021 навчального року.
Доповідач: проф. Товажнянський Л.Л.
Від комісії: проф. Акімов О.В.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.14.
Доповідач: проф. Качанов П.О.
Від комісії: проф. Бреславський Д.В.

5. Звіт докторанта кафедри загальної та неорганічної хімії Ненастіної Т.О.

 Квітень  2021 року

1. Сучасна освіта в НТУ «ХПІ» на рівні Європейської норми вищої освіти.
Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.
Від комісії: с.н.с. Кошкаров Ю.Ю.

2. Дистанційна освіта в навчальному процесі університету.
Доповідач: проректор проф. Труш О.О.
В
ід комісії: проф. Малько М.М.

3. Ефективні форми і методи роботи з абітурієнтами при прийомі до університету.
Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П.
Від комісії: проф. Качанов П.О.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.15.
Доповідач: проф. Омельяненко В.І.
Від комісії: проф. Романовський О.Г.

5. Звіт докторанта кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Прокопенка М.В.

Травень  2021 року

1. Подвійні дипломи із закордонними закладами вищої освіти – шлях наближення рівня якості освіти університету до європейської.
Доповідач: проректор проф. Хрипунов Г.С.
Від комісії: проф. Сахненко М.Д.

2. Участь студентської профспілкової організації у виховній та навчальній роботі університету.
Доповідач: голова студентської профспілки Тарабанова Д.Ю.
Від комісії: проф. Любченко О.А.

3. Автоматизована система управління навчальним процесом НТУ «ХПІ».
Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П.
Від комісії: проф. Годлевський М.Д.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.17.
Доповідач: проф. Кіпенський А.В.
Від комісії: проф. Ведь В.Є.

Червень  2021 року

 1. Розгляд і затвердження підсумків фінансової діяльності університету за першу половину 2021 року.
Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.
Від комісії: проф. Манойленко О.В.

2. Завдання з підготовки інститутів, факультетів і кафедр до нового 2021–2022 навчального року.
Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.
В
ід комісії: проф. Любарський Б.Г.

3. Звіт про виконання річного плану роботи вченої ради за 2020–2021 навчальний рік.
Доповідач: проф.  Товажнянський Л.Л.
Від комісії: проф. Акімов О.В.

Заковоротний Олександр Юрійович