НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 13 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 6

НАКАЗ № 525 ОД від «23» листопада 2020 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Розглянувши на вченій раді підсумки прийому студентів на перший і п’ятий курси на всі форми і рівні навчання запровадити наступні заходи:
1.1. Провести детальний аналіз відповідності планових показників прийому їх виконанню та досягненню максимального обсягу державного замовлення за усіма освітніми програмами і спеціальностями на засіданнях Вчених рад навчально-наукових інститутів, факультетів і кафедр. За результатами аналізу клопотати перед Міністерством освіти та науки України щодо додаткового збільшення максимального обсягу держзамовлення на спеціальності з великим попитом.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів та завідувачі відповідних випускових кафедр. Термін: листопад–грудень 2020 р.
1.2. Провести детальний аналіз якісних показників складання єдиного вступного іспиту випускниками освітнього ступеня «бакалавр» та розробити план заходів для підготовки випускників до ЄВІ.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів та завідувачі відповідних випускових кафедр. Термін: листопад–грудень 2020 р.
1.3. Продовжити впровадження в практику професійно-орієнтаційної роботи заходів, що сприяють збільшенню привабливості навчання саме в НТУ «ХПІ», за обраними спеціальностями. Забезпечити проведення заходів у дистанційному форматі із залученням сучасних тенденцій соціальних мереж.
Відповідальні: проректори за усіма напрямками діяльності університету, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів. Термін: листопад 2020 р. – червень 2021 р.
1.4. Під час проведення профорієнтаційних заходів особливу увагу приділяти роз’ясненню порядку та логіки дій абітурієнтів під час вступної кампанії. Спланувати та провести низку заходів із членами приймальних комісій навчально-наукових інститутів та факультетів, звертаючи увагу на їх спроможність ефективно спілкуватися з абітурієнтами та членами їх сімей. Додаткову увагу приділити питанню онлайн спілкування з абітурієнтами з використанням сучасних технологій.
Відповідальні: відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, відповідальні за роботу приймальних комісій інститутів і факультетів, завідувачі кафедр. Термін: листопад 2020 р. – червень 2021 р.
1.5. Залучати до проведення профорієнтаційних заходів представників органів студентського самоврядування та студентів.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, відповідальні за роботу приймальних комісій інститутів і факультетів, керівники органів студентського самоврядування НТУ «ХПІ» (за погодженням). Термін: листопад 2020 р. – червень 2021 р.
1.6. Спланувати та реалізувати заходи з інтенсивного просування іміджу НТУ «ХПІ» в інформаційному просторі з використанням доступних засобів масової комунікації, соціальних мереж тощо.
Відповідальні: проректори за усіма напрямками діяльності університету, відповідальний секретар центральної приймальної комісії, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, відповідальні за роботу приймальних комісій інститутів і факультетів, завідувачі кафедр, керівник прес-служби НТУ «ХПІ», редакція газети «Політехнік», модератори сторінок університету у соціальних мережах. Термін: протягом усього навчального року.

2. На підставі рішення вченої ради про напрями підвищення якості навчального процесу на факультеті міжнародної освіти затвердити наступні заходи:
2.1. Щорічно збільшувати частку кількості іноземних абітурієнтів, які проходять довузівську підготовку в НТУ «ХПІ» на 20%, що за 3–4 роки дозволить відмовитися від абітурієнтів, які пройшли довузівську підготовку в інших ВНЗ України.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ХРИПУНОВ Геннадій Семенович та декан факультету міжнародної освіти КУДІЙ Дмитро Анатолійович. Термін виконання: до 31 грудня 2021 року.
2.2. Активізувати роботу кураторів академічних груп іноземних студентів.
Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів та декани факультетів, а також їх заступники по роботі з іноземними студентами. Термін виконання: до 31 грудня 2020 року.
2.3. За рахунок спонсорської допомоги створити україно-азіатський навчально-культурний центр.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ГАСАНОВ Магомедемін Ісамагомедович та проректор з науково-педагогічної роботи ХРИПУНОВ Геннадій Семенович. Термін виконання: 1 вересня 2021 року.
2.4. За рахунок спонсорської допомоги та коштів університету щорічно збільшувати кількість мультимедійних комплексів на кафедрах, які проводять навчання англійською мовою на 10 одиниць.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ГАСАНОВ Магомедемін Ісамагомедович та проректор з науково-педагогічної роботи ХРИПУНОВ Геннадій Семенович. Термін виконання: 1 вересня 2021 року.

3. За підсумками обговорення на вченій раді доповіді проректора з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКА Руслана Павловича «Досвід університету з впровадження в навчальний процес електронних залікових книжок» та з метою вирішення завдань, що спрямовані на поліпшення ефективності роботи АСУ НП у напряму контролю стану академічної успішності студентів університету, рекомендувати спрямувати головні зусилля Інформаційно-обчислювального центру університету на наступні заходи:
3.1. Створення елементів програмного забезпечення АСУ НП, призначених для забезпечення безпечного користування системою та унеможливлення несанкціонованого доступу до неї.
3.2. Розробку системи поточної архівації введеної інформації для реалізації можливості доступу до результатів минулих академічних сесій.
3.3. Продовження роботи з забезпечення інформаційної підтримки викладачів щодо поточного стану складання академічної заборгованості.

4. Ввести в дію положення про кураторів (керівників) академічних груп.

5. Ввести в дію положення по підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

6. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 13 листопада 2020 року, протокол № 6.

В.о. ректора Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 525 ОД від «23» листопада 2020 р.

Заковоротний Олександр Юрійович