НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 26 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 3

НАКАЗ № 145 ОД від «31» березня 2021 р.

 Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. За результатами доповіді завідувача кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем професора ШАРОНОВОЇ Наталії Валеріївни щодо шляхів розвитку навчальної і наукової роботи кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем виконати наступні заходи:
1.1. Продовжити розвиток наукового напряму кафедри, пов’язаного з розробкою інтелектуальних методів обробки текстової інформації на основі поєднання філологічної та інформаційної складових, який є пріоритетним і має великий потенціал для забезпечення конкурентоздатності університету.
1.2. Вжити необхідних заходів для відкриття нової освітньої програми «Комп’ютерна лінгвістика та інтелектуальні системи» у галузі знань «Інформаційні технології», що забезпечить безперервне постачання вступників до магістратури, аспірантури та докторантури.
1.3. Забезпечити подальший розвиток кадрового потенціалу і навчально-наукового складу кафедри, зокрема отримання вченого звання доцента дев’ятьома викладачами кафедри, які вже мають вчену ступінь.
1.4. Вжити необхідних заходів для створення нового комп’ютерного класу на 10-12 робочих місць, залучивши кошти партнерів та роботодавців.
1.5. Продовжити розвиток міжнародної діяльності та співробітництва в рамках спільних проектів з Казахстаном, Францією, Польщею та ін.
Відповідальна – завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем ШАРОНОВА Наталія Валеріївна.

2. Ввести в дію Положення про розробку інструкцій з охорони праці в НТУ «ХПІ».

3. Затвердити голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітнього ступеня бакалавр у період з 07.06.2021 року по 20.06.2021 року та магістр у період з 03.05.2021 року по 23.05.2021 року.

4. Ввести в дію Положення про роботу театру англійських мініатюр кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

5. Ввести в дію форми індивідуального плану навчання аспірантів.

6. Ввести в дію освітньо-наукові програми підготовки PhD.

7. Ввести в дію навчальні плани підготовки PhD.

8. Ввести в дію робочі програми навчання 1 курсу підготовки PhD.

9. Ввести в дію Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі.

10. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 26 березня 2021 року, протокол № 3.

В.о. ректора Руслан МИГУЩЕНКО

НАКАЗ № 145 ОД від «31» березня 2021 р.

Заковоротний Олександр Юрійович