ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5 ВІД 24.05.2024 (ПОЧАТОК 12:00)

23.05.2024 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Порядок денний :

1. Представлення до вченого звання:
1.1. Професора:
ГРУБНИК Ігор Михайлович, кафедра загальної фармації.
1.2. Професора НТУ «ХПІ»:
ГУРА Тетяна Віталіївна, кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна.
1.3. Доцента:
1.3.1. АЛЬОШИН Сергій Юрійович, кафедра обліку і фінансів;
1.3.2. КАРАЧОВА Дар’я Володимирівна, кафедра ділової іноземної мови та перекладу;
1.3.3. МАМОНТОВ Анатолій Геннадійович, доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Конкурс / продовження строку роботи:
Завідувачі кафедр (конкурс/продовження строку роботи):
2.1. КЛІТНИЙ Володимир Вікторович, кафедра деталей машин та гідропневмосистем;
2.2. КОСТЮКОВ Іван Олександрович, кафедра теоретичних основ електротехніки;
2.3. СІВИХ Дмитро Георгійович, кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин;
2.4. УСТИНЕНКО Олександр Віталійович, кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин;
Професори:
2.5. ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович – професор кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин;
2.6. ГАЙДАМАКА Анатолій Володимирович – професор кафедри деталей машин та гідропневмосистем;
2.7. ГАМАЮН Ігор Петрович — професор кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління;
2.8. ДМИТРИК Віталій Володимирович — професор кафедри зварювання;
2.9. ДОВГАЛЮК Оксана Миколаївна — професор кафедри передачі електричної енергії;
2.10. ДУЩЕНКО Владислав Васильович – професор кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин;
2.11. КРУТІКОВ Геннадій Анатолійович — професор кафедри деталей машин та гідропневмосистем;
2.12. КУДІЙ Дмитро Анатолійович — професор кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління;
2.13. КУЦЕНКО Олександр Сергійович — професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій;
2.14. МАЩЕНКО Ольга Вікторівна – професор кафедри обліку і фінансів;
2.15. МЕЗЕНЦЕВ Микола Вікторович — професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування;
2.16. МЕХОВИЧ Сергій Анатолійович – професор кафедри економіки бізнесу та міжнародних економічних відносин;
2.17. МІХЛІН Юрій Володимирович – професор кафедри прикладної математики;
2.18. ОЛЕКСЕНКО Вячеслав Михайлович – професор кафедри вищої математики;
2.19. ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович — професор кафедри  електричного транспорту та тепловозобудування;
2.20. ОРЛОВСЬКИЙ Дмитро Леонідович — професор кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління;
2.21. ПАРЖИН Юрій Володимирович — професор кафедри  системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій;
2.22. СИСОЄВ Володимир Вікторович– професор кафедри підприємництва, торгівлі і логістики;
2.23. ТКАЧУК Микола Анатолійович  – професор кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин;
2.24. ФІЛАТОВА Ганна Євгенівна – професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування;
2.25. ХОМЕНКО Ігор Васильович – професор кафедри передачі електричної енергії;
2.26. ШАПРАН Євген Миколайович –  професор кафедри підприємництва, торгівлі і логістики;
2.27. ШЕВЧЕНКО Сергій Васильович — професор кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління;
2.28. ШИПУЛІНА Юлія Сергіївна — професор кафедри маркетингу;
2.29. ШИЯН Наталія Іванівна – професор кафедри менеджменту;
2.30. ПЕРЕВАЛОВ Леонід Іванович – професор кафедри технології жирів та продуктiв бродiння;
2.31. ТИМЧЕНКО Валентина Кузьмівна – професор кафедри технології жирів та продуктiв бродiння;
2.32. ДЕМИДОВ Ігор Миколайович – професор кафедри технології жирів та продуктiв бродiння;
2.33. КРОПАЧЕК Ольга Юріївна – професор кафедри теоретичних основ електротехніки.

Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

3. Висунення на здобуття Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року роботи «Методологія синтезу моделей інтелектуальних систем управління та безпеки об’єктів критичної інфраструктури».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

4. Про включення кандидатур до складу авторського колективу роботи «Методологія синтезу моделей інтелектуальних систем управління та безпеки об’єктів критичної інфраструктури», яка висувається на здобуття Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року:

 1. ЄВСЕЄВ Сергій Петрович, завідувач кафедри кібербезпеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор;
 2. ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор;
 3. МІЛОВ Олександр Володимирович, професор кафедри кібербезпеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» доктор технічних наук, професор;
 4. КУЧУК Георгій Анатолійович, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор;
 5. ГАЛУЗА Олексій Анатолійович, професор кафедри комп’ютерної математики та аналізу даних Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор фізико-математичних наук, професор;
 6. ГРИЩУК Руслан Валентинович, заступник начальника Військової академії (м. Одеса), Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор;
 7. КОВАЛЬ Михайло Володимирович, начальник Національного університету оборони України, доктор військових наук, генерал-полковник;
 8. ВОЙТКО Олександр Володимирович, начальник інституту стратегічних комунікацій Національного університету оборони України, кандидат військових наук, доцент.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

5. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься 23.05.2024 р. протягом робочого дня з 10:30 до 18:00 у дистанційній формі за допомогою Microsoft Forms Office 365.

Посилання на форму для голосування — https://forms.office.com/r/hyfDtqeqM2


24.05.2024 р. в  12:00 — Засідання вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Порядок денний:

1. Вітання з Днем науки ректора професора СОКОЛА Є.І та нагородження співробітників університету.

2. Стан роботи підрозділів та кафедр університету по акредитації спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців (презентація).
Доповідає проректор професор Мігущенко Руслан Павлович.

3. Заходи університету з покращення прийому та якості навчання іноземних студентів.
Доповідає директор ННІМО професор Горовий Дмитро Анатолійович.

4. Участь студентської профспілкової організації в роботі по покращенню виховної роботи в університету.
Доповідає голова студентської профспілки Тарабанова Анастасія Юріївна.

5. Про зміну назви кафедри стратегічного управління на кафедру управління проектами в інформаційних технологіях.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

6. Представлення кандидатур на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України»:

 • ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович, доктор технічних наук, професор;
 • ШАПРАН Євгеній Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

7. Представлення кандидатури завідувача кафедри фізичного виховання доцента ЮШКА Олексія Володимировична на присвоєння почесного звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

8. Висунення пропозиції щодо кандидатур на одержання державної стипендії видатним діячам науки:

 • САХНЕНКО Микола Дмитрович, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, доктор технічних наук, професор;
 • КОНОНЕНКО Ігор Володимирович, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. доктор технічних наук, професор;
 • ЩАПОВ Павло Федорович, доктор технічних наук, професор.

Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

9. Затвердження персонального складу разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

9.1. Дисертаційної роботи БОСЮК Альони Сергіївни «Інтенсифікації очистки багатокомпонентних стоків машинобудівного підприємства задля підвищення рівня екологічної безпеки»»  за спеціальністю 101 Екологія у складі:

Голова спеціалізованої вченої ради — ВАМБОЛЬ Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки праці та навколишнього середовища НТУ ХПІ;

Рецензенти:

 • СЕБКО Вадим Вадимович,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ»;
 • ЦЕЙТЛІН Мусій Абрамович,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ»;

Офіційні опоненти:

 • ЮРЧЕНКО Валентина Олександрівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної екології міст. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • КОМАРИСТА Богдана Миколаївна, кандидати технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки хіміко-технологічних процесів, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

9.2. Дисертаційної роботи ПРИХОДЬКА Вадима Олександровича «Технологічне забезпечення шорсткості поверхні нержавіючої сталі короткоімпульсним лазерним випромінюванням»  за спеціальністю 131 Прикладна механіка у складі:

Голова спеціалізованої вченої ради — ПЕРМЯКОВ Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів НТУ ХПІ;

Рецензенти:

 • КЛОЧКО Олександр Олександрович,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів НТУ «ХПІ»;
 • СТРЕЛЬЧУК Роман Михайлович,  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри  інтегрованих технологій машинобудування  НТУ «ХПІ»;

Офіційні опоненти:

 • МУЗИКА Катерина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри біомедичної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • РОП’ЯК Любомир Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютеризованого машинобудування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

9.3. Дисертаційної роботи ВОРОНЕЦЯ Віталія Миколайовича «Моделі і методи забезпечення QoS шляхом обслуговування черг в умовах пікових навантажень»  за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у складі:

Голова спеціалізованої вченої ради — КУЧУК Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування НТУ ХПІ;

Рецензенти:

 • КРИЛОВА Вікторія Анатоліївна,  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматики і управління в технічних системах НТУ «ХПІ»;
 • ІВАНЧИХІН Юрій Володимирович,  кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри мультимедійних та інтернет технологій і систем НТУ «ХПІ»;

Офіційні опоненти:

 • ЄРЕМЕНКО Олександра Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського, Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • СКУЛИШ Марія Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в телекомунікаціях, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

9.4. Дисертаційної роботи САГАЛАЙ Дарини Володимирівни «Раціональне використання коксового дріб’язку»  за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія у складі:

Голова спеціалізованої вченої ради — ГРИГОРОВ Андрій Борисович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива НТУ ХПІ;

Рецензенти:

 • ФИК Михайло Ілліч,  доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ»;
 • БОГОЯВЛЕНСЬКА Олена Володимирівна,  кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ»;

Офіційні опоненти:

 • ШЕВЧЕНКО Олена Борисівна, кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»;
 • ГРИНИШИН Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, Національний університет «Львівська політехніка».

Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

10. Затвердження навчальних планів на 2024/2025 навчальний рік:

 • підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання;
 • підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі скороченим терміном навчання (3 роки);
 • підготовки здобувачів-іноземців вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання;
 • підготовки здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня освіти.

Доповідає доцент Радогуз Сергій Анатолійович.

11. Затвердження :

 • Порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів першого та другого рівнів освіти НТУ «ХПІ»;
 • Положення про порядок організації та проведення практично-орієнтованого навчання з елементами дуальної освіти у ННІ комп’ютерних наук та інформаційних технологій НТУ «ХПІ»;
 • Положення про Освітній центр «ДОНБАС-КРИМ-УКРАЇНА» НТУ “ХПІ”;
 • Положення про апеляційну комісію;
 • Положення про вступні випробування (співбесіди).

Доповідає  доцент Радогуз Сергій Анатолійович.

12. Про рекомендацію до друку та надання грифу вченої ради на навчальний посібник «Лабораторний практикум із програмування мовами С/С++», автори: Безменов М.І., Безменова О.М., Калініна Д.В. Харків: НТУ «ХПІ», 2024, обсяг 456 с.
Доповідає  доцент Радогуз Сергій Анатолійович.

13. Затвердження нових освітніх програм освітньо-професійного та освітньо-наукового рівня для навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту:

13.1. Спеціальність 131 Прикладна механіка:

 • освітньо-професійна програма «Технологічні та логістичні системи у машинобудуванні» (бакалавр);
 • освітньо-професійна програма «Технологічні та логістичні системи у машинобудуванні» (магістр);
 • освітньо-наукова програма «Технологічні та логістичні системи у машинобудуванні»;
 • освітньо-професійна програма «Моделювання технічних систем» (бакалавр);
 • освітньо-професійна програма «Моделювання технічних систем» (магістр);
 • освітньо-наукова програма «Моделювання технічних систем»;

13.2. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування:

 • освітньо-професійна програма «Машини і обладнання для технологічних процесів» (бакалавр);
 • освітньо-професійна програма «Машини і обладнання для технологічних процесів» (магістр);
 • освітньо-наукова програма «Машини і обладнання для технологічних процесів»;
 • освітньо-професійна програма «Транспортно-технологічні машини і обладнання» (бакалавр);
 • освітньо-професійна програма «Транспортно-технологічні машини і обладнання» (магістр);
 • освітньо-наукова програма «Транспортно-технологічні машини і обладнання»;

13.3. Спеціальність 136 «Металургія»

 • освітньо-професійна програма «Металургійні процеси та системи» (бакалавр).

Доповідає доцент Радогуз Сергій Анатолійович.

14. Надання рекомендації щодо вступу до очної (денної) докторантури зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія доктору філософії ШЕВЧЕНКУ Кирилу Володимировичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Затвердження теми докторської дисертації ШЕВЧЕНКУ Кирилу Володимировичу у редакції « Теорія та практика виробництва компаундових автомобільних бензинів із альтернативної вуглевідної сировини» та призначення науковим консультантом професора кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива доктора технічних наук професора Григорова Андрія Борисовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Затвердження складу рецензентів для проведення попередньої експертизи докторської дисертації ЛЕБЕДЄВА Володимира Володимировича за темою «Наукові основи отримання гібридних полімерних матеріалів модифікованих гуміновими речовинами бурого вугілля» на сумісному засідання кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива та кафедри пластичних мас і біологічно-активних полімерів:

 • ГРИГОРОВ Андрій Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор  кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива;
 • ШАБАНОВА Галина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей;
 • БІЛЕЦЬКИЙ Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри видобування нафти, газу та конденсату.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Надання права наукового керівництва аспірантами:

 • зі спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації» доцентам кафедри кібербезпеки КОРОЛЬОВУ Роману Володимировичу, ТКАЧОВУ Андрію Михайловичу та КОРОЛЬ Ользі Григорівні;
 • зі спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія професору кафедри комп’ютерної інженерії та програмування ГЛАВЧЕВУ Максиму Ігоровичу та доценту кафедри комп’ютерної інженерії та програмування ЛИСИЦІ Дмитру Олександровичу;
 • зі спеціальністю 122 Комп’ютерні науки доценту кафедри інформаційних технологій і систем ПАШНЄВУ Андрію Анатолійовичу та доценту кафедри стратегічного управління ЛОБАЧ Олені Володимирівні;
 • зі спеціальності 144 Теплоенергетика професору кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій ПУГАЧОВІЙ Тетяні Миколаївні.
 • зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія доцентам кафедри інтегрованих технологій процесів та апаратів ГОРБУНОВУ Костянтину Олександровичу та МИРОНОВУ Антону Миколайовичу.
 • зі спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка» викладачам кафедри систем інформації ім. В.О. Кравця: професору КАСІЛОВУ Олегу Вікторовичу, доценту САВЧЕНКУ Миколі Володимировичу,  доценту СОКОЛ Галині Вікторівні;
 • зі спеціальністю 122 Комп’ютерні науки викладачам кафедри комп’ютерної математики та аналізу даних: професору ПОГОРЄЛОВУ Станіславу Вікторовичу, професору ІГЛІНУ Сергію Петровичу, доценту ГАРДЕРУ Сергію Євгеновичу, доценту РЕШЕТНЯКУ Юрію Борисовичу;
 • зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка старшому викладачу кафедри електричного транспорту та тепловозобудування ДЕМИДОВУ Олександру Вікторовичу.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Про рекомендацію до друку наукових видань.

 • Науково-технічний журнал «Сучасні інформаційні системи»,– Х.: НТУ «ХПІ», Том 8, № 2. 2024. Обсяг 120 стор.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Информатика та моделювання», випуск № 1-2 (11-12), 2024.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія автомобиле- та тракторобудування. Харків: НТУ «ХПІ». 2024, №1. Обсяг 110 стор.;
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ» , серія актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Харків: НТУ «ХПІ». 2024. №1. Обсяг 110 стор.;
 • Монографія «Надійність зварних з’єднань паропроводів», автори: Дмитрик В.В., Глушко А.В.. Сиренко Т.О. Харків: НТУ»ХПІ», 2024. Обсяг 203 стор.;
 • Монографія «Методологія синтезу моделей інтелектуальних систем управління та безпеки об’єктів критичної інфраструктури», автори: Євсеєв С.П., Заковоротний О. Ю., Мілов О.В., Кучук Г.А., Галуза О.А., Коваль М.В., Войтко О.В., Грищук Р.В. Харків: НТУ «ХПІ», 2024. Обсяг 300 стор.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

19. Звіт лічильної комісії.

20. Різне.

Заковоротний Олександр Юрійович