ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 27.01.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Участь кафедр університету в міжнародних наукових і освітянських проектах.
Доповідачі:
проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович;
від комісії професор Заполовський Микола Йосипович.

3. Підсумки роботи та напрями подальшого розвитку Чернівецького факультету НТУ «ХПІ».
Доповідачі:
голова вченої ради професор . Товажнянський Леонід Леонідович;
від комісії професор Гапон Анатолій Іванович.

4. Затвердження:
1. Положення про організацію освітнього процесу в НТУ»ХПІ»;
2. Положення про екзаменаційну комісію (ДЕК);
3. Положення про відкриття та запровадження спеціалізацій зі спеціальностей;
4. Правила призначення та виплати стипендій студентам НТУ»ХПІ»;
5. Порядок формування стипендіального рейтингу студентів НТУ»ХПІ» для призначення академічних стипендій.
Доповідає проректор д.т.н. Мигущенко Руслан Павлович.

5. Конкурс на заміщення вакантних посад:
1. Завідувач кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів.  
Конкурсант – к.т.н. професор Авраменко Вячеслав Леонідович.
2. Професор кафедри фізичної хімії.
Конкурсант – д.т.н. професор Близнюк Ольга Миколаївна.
3. Професор кафедри інженерної електрофізики.
Конкурсант – д.т.н. професор Михайлов Валерій Михайлович.
4. Професор кафедри передачі електричної енергії.
Конкурсант – к.т.н. доцент Хоменко Ігор Васильович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

6. Конкурс на заміщення вакантних посад.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

7. Розміщення тимчасово вільних коштів університету на депозитному рахунку державного банку.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

8. Звіт докторанта кафедри обчислювальної техніки та програмування Заковоротного Олександра Юрійовича.

9. Призначення іменних стипендій Президента України:
1. АВДЕЄВІЙ Анні Дмитрівні, гр. ЕІМ-43;
2. КОБЄЛЄВІЙ Анні Валеріївні, гр. ЕК-33;
3. БЕЗКОРОВАЙНОМУ Владиславу Вікторовичу, гр. ТМ-73а;
4. ПРИЛУЦЬКІЙ Юлії Дмитрівні, гр. МТ-44;
5. СУХІНІЙ Ользі Миколаївні, гр. Е-21м;
6. ФІНОГЕНОВУ Олексію Михайловичу, гр. Н-23.
Призначення іменної стипендії Кабінету Міністрів України (соціальної):
1. Жуку Сергію Сергійовичу, гр. АП-22м.
Доповідає проректор д.т.н. Мигущенко Руслан Павлович.

10. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.11.
Доповідає заступник голови спеціалізованої вченої ради професор Тарасов Олександр Іванович.

11. Про затвердження освітньої програми і навчального плану для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації 263-1 «Охорона праці»
Доповідає професор Березуцький Вячеслав Володимирович.

12. Про зміну назви кафедри системного аналізу і управління на системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій (САІТ).
Доповідає професор Куценко Олександр Сергійович.

13. Про зміну назви кафедри автоматизації енергосистем на автоматизації та кібербезпеки енергосистем.
Доповідає професор Гриб Олег Герасимович.

14. Відкриття філії кафедри хімічної техніки та промислової екології на ТОВ «НТЦ «ЕКОМАШ» (м.Харків).
Доповідає професор Шапорєв Валерій Павлович.

15. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Збірника наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ»», тематичні випуски: стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, №2 (12240, №3 (1225);
2. Монографію «Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні», автори: Каракуркчі Г.В., Ведь М.В., Єрмоленко І.Ю., Сахненко М.Д.;
3. Журнал «Електротехніка і Електромеханіка», №1’2017;
4. Монографію Крутіков Г.А., Стрижак М.Г. «Теория и проектирование пневматических приводов дискретного действия»;
5. Монографії Тверетнікова О.Є. «Електротехнічна галузь України другої половини ХХ ст.: напрями розвитку і здобутки».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович