ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 29.01.2021 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

28.01.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ».

Підготовка до проведення таємного голосування відбудеться дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. Бондаренко Анатолій Ігорович, професор кафедри автомобіле- і тракторобудування.

1.2. Доцента:
1.2.1. Дворкін Ігор Володимирович, доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки;
1.2.2. Телуха Світлана Степанівна, доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки;
1.2.3. Харченко Артем Вікторович, доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки.

1.3. Старшого дослідника:
1.3.1. Кіріченко Михайло Валерійович, старший дослідник зі спеціальності 153 – Мікро- та наносистемна техніка.
Доповідає в.о. ректора професор Мигущенко Руслан Павлович.

2. Конкурс на заміщення вакантних посад:
2.1. На посаду професора загальної та неорганічної хімії
Конкурсант Ведь Марина Віталіївна.
2.2. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант Поворознюк Анатолій Іванович.
2.3. На посаду професора кафедри ливарного виробництва
Конкурсант Пономаренко Ольга Іванівна.
2.4. На посаду професора кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
Конкурсант – Устиненко Олександр Віталійович.
Доповідає в.о. ректора професор Мигущенко Руслан Павлович.

3. Включення кандидатур до складу авторського колективу роботи «Електрохімія функціональних матеріалів і систем», що висувається Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2021 року:
3.1. Сахненко Миколи Дмитровича, д.т.н., професора, завідувача кафедри фізичної хімії;
3.2. Ведь Марини Віталіївни, д.т.н., професора, професора кафедри загальної та неорганічної хімії.
Доповідає в.о. ректора професор Мигущенко Руслан Павлович.

4. Висунення кандидатури проректора з наукової роботи НТУ «ХПІ», д.т.н., професора Марченко Андрія Петровича для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Механіка» по відділенню механіки.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

5. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

6. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься 28.01.2021 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

Закінчення дистанційного засідання.

29.01.2020 р. в 11:00 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься очно в аудиторії 12 ректорського корпусу.

(Вхід тільки у масках)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Стратегія розвитку університету на період 2021-2025 років (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Ткачук Микола Анатолійович.

2. Підсумки прийому іноземних громадян на навчання в університеті (презентація).
Доповідачі: проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович;
від комісії професор Главчев Максим Ігорович.

3. Призначення кафедр НТУ «ХПІ» для попередньої експертизи та підготовки висновків по дисертаційним роботам PhD:
3.1. Кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, а також рецензентів: професора кафедри органічного синтезу і нанотехнологій, д.фарм.н. Гордієнка Анатолія Дмитровича та старшого викладача кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить, д.х.н. Посохова Євгена Олександровича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Пилипенко Дар’ї Михайлівни на тему «Розробка складу та технології ліпосомальної комплексної композиції гідрофобних антиоксидантів мембранопротекторної дії» по спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Призначення стипендій Президента України на другий семестр 2020/2021 навчального року:
БОЙКО Анастасії Андріївні                                 КН-118
ВЛАДИМИРЕНКО Владиславі Віталіївні       ХТ-НЗ19
КОНКІНУ Станіславу Валерійовичу                 І-117а
КРАЄВСЬКІЙ Жанні Владиславівні                 МІТ-НЗ196
СТРИГУЛЬ Антону Андрійовичу                       БЕМ-318а
ШИНКАРЕНКО Маргариті Олександрівні    БЕМ-918д
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

5. Звіт спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 (презентація).
Доповідає голова ради Львов Геннадій Іванович.

6. Звіт докторанта кафедри електроізоляційної та кабельної техніки Костюкова Івана Олександровича.

7. Звіт стипендіатів Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук:
7.1. Зайцева Романа Валентиновича;
7.2. Ларіна Олексія Олександровича.

8. Про розміщення на депозитному рахунку в державному банку тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг в сумі 10 млн. грн.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

9. Затвердження:
9.1. Зміни до «Положення про проектні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

9.2. Навчального плану та освітньо-професійної програми спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ».
9.3. Навчального плану та освітньо-професійної програми спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньої програми «Ремонт комп’ютерної та електропобутової техніки» Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ».
Доповідає директор коледжу Дідух Ірина Іванівна.

9.4. Перезатвердження освітньо-професійної програми «Видобування нафти і газу» зі спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології для першого акредитаційного рівня (бакалавр).
Доповідає завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату професор Фик Ілля Михайлович.

10. Про підтримку кандидатури директора ДП «Івченко-Прогрес», генерального конструктора, д.т.н. Кравченка Ігоря Федоровича для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Прикладна механіка» по відділенню механіки.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Підтримка роботи «Електрохімія функціональних матеріалів і систем», що висувається Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2021 року.

Авторський колектив роботи:

 1. Колбасов Геннадій Якович — завідувач відділом електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
 2. Кублановський Валерій Семенович — завідувач відділом електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу ІЗНХ НАН України;
 3. Берсірова Оксана Леонідівна — провідний науковий співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу ІЗНХ НАН України;
 4. Сахненко Микола Дмитрович — завідувач кафедрою фізичної хімії НТУ «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
 5. Ведь Марина Віталіївна — професор кафедри загальної та неорганічної хімії НТУ «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
 6. Кунтий Орест Іванович — професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
 7. Решетняк Олександр Володимирович — завідувач кафедрою фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету ім.І.Франка МОН України.’
 8. Посудієвський Олег Юлійович — провідний науковий співробітник відділу вільних радикалів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Представлення роботи «Оптимізація поточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС» на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2021 рік.
Авторський колектив роботи:

 1. Авдєєва Олена Петрівна, к.т.н., доцент кафедри турбінобудування, НТУ «ХПІ»;
 2. Пальков Ігор Андрійович, заступник головного конструктора парових турбін, Акціонерне товариство «Турбоатом»;
 3. Пальков Сергій Андрійович, начальник сектору конструкторського відділу, Акціонерне товариство «Турбоатом»;
 4. Іщенко Олег Ігорович, провідний конструктор конструкторського відділу, Акціонерне товариство «Турбоатом».

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Представлення роботи «Удосконалення методів розрахунку грозостійкості повітряних ліній з захищеними проводами» на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2021 рік.

Авторський колектив роботи:

 1. Данильченко Дмитро Олексійович, к.т.н., доцент кафедри передачі електричної енергії, НТУ «ХПІ»;
 2. Дривецький Станіслав Ігорович, к.т.н., асистент кафедри передачі електричної енергії, НТУ «ХПІ»;
 3. Штангей Ігор Олександрович, начальник Управління виробничо-технічної політики та нагляду за експлуатацією обладнання АТ «Харківобленерго».

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук доцента кафедри видобування нафти, газу та конденсату Фика Михайла Ілліча в новій редакції «Теоретичні основи процесів тепломасообміну раціонального вилучення геотермальних флюїдів вуглеводневих свердловин».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук викладача-стажиста кафедри промислової та біомедичної електроніки Лапти Станіслава Сергійовича в новій редакції «Удосконалення теорії побудови медичних систем діагностики і терапії цукрового діабету».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Затвердження теми дисертаційної роботи «Методи і моделі аналізу динамічних процесів в системі автоматичного керування турбовального газотурбінного двигуна вертольоту при наземних та льотних випробуваннях» здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Литвяка Олександра Миколайовича зі спеціальності 05.13.03 «Системи та процеси керування» та призначення науковим консультантом Качанова Петра Олексійовича, д.т.н., професора кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУ «ХПІ» .
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», №1 (3), 2021. Обсяг: 82 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», №2 (4), 2021. Обсяг: 84 стор.
Монографія «Моделі та методи підвищення безпеки програмного забезпечення», автор Давидова В.В. Обсяг 146 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович