НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 27 ТРАВНЯ 2022 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 4

НАКАЗ № 146 ОД від «30» травня 2022 р. 

 Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію освітні програми 2022 року першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти.

2. Ввести в дію навчальні плани на 2022–2023 навчальний рік:
2.1. Підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання;
2.2. Підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі скороченим терміном навчання (3 роки);
2.3. Підготовки здобувачів-іноземців вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання.

3. Ввести в дію документи Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж «Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
3.1. Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж «Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
3.2.  Освітньо-професійну програму «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.
3.3. Навчальний план підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.
3.4. Освітню програму профільної середньої освіти для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (обслуговування комп’ютерних систем і мереж).
3.5. Освітньо-професійну програму «Металорізальні верстати та робототехнічні комплекси» здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.
3.6. Навчальний план підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Металорізальні верстати та робототехнічні комплекси» з галузі знань 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування.
3.7. Освітню програму профільної середньої освіти для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування («Металорізальні верстати та робототехнічні комплекси»).

4. Ввести в дію правила прийому Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж «Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

5. Затвердити оновлений склад комісій для надання виданням грифу Вченої ради НТУ «ХПІ».

6. Ввести в дію навчальні плани та освітньо-професійні програми ННІ ЕММБ:
6.1. Навчальний план першого бакалаврського рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Економіка та організація бізнесу» і «Управління персоналом та економіка праці» зі спеціальності 051 «Економіка».
6.2. Зміни до освітньо-професійних програм і навчальних планів освітньо-наукового (PhD) рівня: «Економіка» (спеціальність 051); «Менеджмент» (спеціальність 073); «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціальність 072); «Маркетинг» (спеціальність 075).

7. Ввести в дію освітні програми і навчальні плани ОП «Хімічні технології та інженерія» і ОП «Технічна електрохімія і хімічні технології рідкісних розсіяних елементів» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів освіти.

8. Ввести в дію освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти у зв’язку із виходом стандартів за наступними спеціальностями:
8.1. Спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, ОП «Технології переробки нафти, газу і твердого палива»;
8.2. Спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія, ОП «Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія)».

9. Ввести в дію освітньо-наукову програму та навчальний план спеціальності 136 «Металургія» третього рівня освіти (PhD) у зв’язку із виходом стандарту.

10. Ввести в дію освітньо-наукову програму та навчальний план спеціальності 101 «Екологія» третього рівня освіти (PhD) у зв’язку із виходом стандарту.

11. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 27 травня 2022 року, протокол № 4.

Ректор Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 146 ОД від 30 травня 2022 р. 

Заковоротний Олександр Юрійович