Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Інформація

Список науково-педагогічних працівників, які допущені до участі у конкурсі (наказ № 171 ОД від 10.03.2017 р.)

Інформація

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Інформація

Списки осіб, які проходять підвищення кваліфікації у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ «ХПІ» з 02 лютого 2017 року

Інформація

Список педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2016-2017 рр. на 02 листопада 2016 р.

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного персоналу НТУ «ХПІ» у 2016 — 2017 навчальному році

Документи

Відомості про співробітників, які працюють на умовах погодинної оплати, рецензування робіт, голови АК, в експертній та акредитаційних комісіях

Інформація

Графік робочого часу викладачів

Документи

Перелік документів та приклад продовження (заключення) строкового трудового договору/контракту

Інформація

Заходи щодо запобігання та протидії корупції

Інформація

Посадова інструкція і функційні обов’язки

© 2017 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"