Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Інформація

Наказ про допуск на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Інформація

Графік атестування навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу

Інформація

Зразок службової записки про відповідність ліцензійним вимогам

Інформація

Зразок наказу про переведення на навчання за освітньою програмою

Інформація

Таблиця відповідності посад працівників університету класифікатору професій ДК 003:2010

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного персоналу бібліотеки НТУ «ХПІ»

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу НТУ «ХПІ»

Інформація

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ НТУ «ХПІ»

Інформація

Посадова інструкція директора ННІ та декана факультету

Документи

Бланк заяви прийому на роботу

© 2019 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"