Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Інформація

Бланк заяви на відпустку без збереження заробітної платні

Інформація

Список науково-педагогічних працівників, які допущені до участі у конкурсі (наказ № 304 ОД від 07.06.2017 р.)

Інформація

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (завідувачі кафедр)

Інформація

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Документи

Бланк заяви прийому на роботу

Документи

Відомості про співробітників, які працюють на умовах погодинної оплати, рецензування робіт, голови АК, в експертній та акредитаційних комісіях

Інформація

Графік робочого часу викладачів

Документи

Перелік документів та приклад продовження (заключення) строкового трудового договору/контракту

Інформація

Заходи щодо запобігання та протидії корупції

Інформація

Посадова інструкція і функційні обов’язки

© 2017 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"