Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Інформація

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Інформація

Про допуск до конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Інформація

Посадова інструкція директора інституту

Інформація

Список навчально-допоміжного персоналу НТУ «ХПІ», що підлягають атестації у 2018 р.

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного персоналу бібліотеки НТУ «ХПІ»

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу НТУ «ХПІ»

Документи

Бланк заяви прийому на роботу

Документи

Відомості про співробітників, які працюють на умовах погодинної оплати, рецензування робіт, голови АК, в експертній та акредитаційних комісіях

Інформація

Графік робочого часу викладачів

Документи

Перелік документів та приклад продовження (заключення) строкового трудового договору/контракту

© 2018 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"