Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Інформація

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад директорів та деканів

Інформація

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ НТУ «ХПІ»

Інформація

Посадова інструкція директора ННІ та декана факультету

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного персоналу бібліотеки НТУ «ХПІ»

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу НТУ «ХПІ»

Документи

Бланк заяви прийому на роботу

Документи

Відомості про співробітників, які працюють на умовах погодинної оплати, рецензування робіт, голови АК, в експертній та акредитаційних комісіях

Інформація

Графік робочого часу викладачів

Документи

Перелік документів та приклад продовження (заключення) строкового трудового договору/контракту

Інформація

Заходи щодо запобігання та протидії корупції

© 2018 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"