Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Академічна доброчесність

КОДЕКС ЕТИКИ АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ НТУ “ХПІ”

CODE OF ETHICS FOR ACADEMIC RELATIONSHIPS AND VIRTUE AT THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY “KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти НТУ “ХПІ”

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search