Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Головна

МІСІЯ ТА БАЧЕННЯ НТУ “ХПІ”
ПОЛІТИКА І ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ НТУ “ХПІ”

MISSION AND VISION

QUALITY POLICY AND GOALS

СЕРТИФІКАТ на систему управління якістю виданий 4 грудня 2023 р.  органом з сертифікації систем управління Державного підприємства “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” на підставі результатів аудиту системи управління якістю.

 

 

 Система управління якістю (СУЯ) НТУ «ХПІ» відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів.

Перевагами впровадження та використання системи управління якістю в діяльності університету є:

  • підвищення якості надання освітніх послуг, поінформованості про це та врахування потреб і очікувань замовників та споживачів;
  • впорядкування і регламентування (виконання послідовності дій відповідно до затверджених процедур) діяльності;
  • можливість підвищення рівня внутрішнього документообігу, чіткішого розподілу повноважень, завдань та відповідальності через прописування процесів і управління ними;
  • раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських;
  • СУЯ є дієвим механізмом укріплення конкурентоздатності університету.

Система управління якістю НТУ «ХПІ» створена та удосконалюється завдяки співпраці з Органом з сертифікації систем управління Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

На підставі результатів аудиту системи управління якістю 29 листопада 2017 року,  30 листопада 2020 року, 04 грудня 2023 року  Університет отримав Сертифікат на систему управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти; наукового досліджування та експериментального розробляння,  яким підтверджено що Система управління якістю НТУ «ХПІ» відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. 

 Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 – це, перш за все, «візитна картка НТУ «ХПІ», яка гарантує, що всі процеси, що функціонують в університеті, керовані і перебувають під контролем керівництва. Принципи і вимоги ISO 9001 загальновизнані у світі. Тому, якщо заявити про наявність Сертифікату, нас зрозуміють у будь-якій країні світу, що збільшує перспективи університету щодо контактів з потенційними грантодавцями та інвесторами.

Необхідніть наявності сертифікованої системи управління якістю в НТУ “ХПІ”  експерти НАЗЯВО відносять до позитивної  практики: “…  Системне  приведення  всіх  складових  освітнього  процесу  як  в  цілому  в університеті,  так  і  на  освітню програму  безпосередньо,  реалізація  ДСТУ  ISO  9000:2015  «Системи  управління  якістю»,  від індивідуальних  планів  підготовки  здобувачів вищої освіти  до  дипломів,  які  вони  отримують…”

 

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search