Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Підсумки опитування та анкетування

ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ

Резельтати опитування здобувачів вищої освіти 2023

Результати опитування викладачів НТУ «ХПІ» щодо задоволеності якістю організації освітнього процесу в університеті 2023

Моніторинг якості освітнього процесу та освітніх програм кафедри Безпеки праці та навколишнього середовища

Моніторинг якості освітнього процесу та освітніх програм кафедри маркетингу

Опитування здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту (студентів 1-4 курсів, ОП Менеджмент організацій і адміністрування) весняний семестр 2022/2023

Опитування здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту (студентів 1-4 курсів, ОП Бізнес-адміністрування) весняний семестр 2022/2023

Опитування здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту (студентів 1-4 курсів, ОП Міжнародний бізнес) весняний семестр 2022/2023

Опитування здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту (студентів 1-6 курсів) осінній семестр 2022/2023

Результати опитування здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми «Енергетика» у 2022/23 н.р.

Науково-дослідна робота “Соціологічний супровід моніторингу якості освіти в сучасному університеті” кафедри “Соціологія і публічне управління” (2022-2023 роки)

Опитування магістрів 2023

Результати опитування стейхолдерів щодо навчанняза ОПП “Психологія” другого (магістерського) рівня

Опитування магістрів 2022

Результати опитування «Задоволеність якістюосвітньої програми», 2022-2023 н.р. ОП «Кібербезпека»

Результати опитування здобувачів, які навчаються за ОП “Готельно-ресторанна справа” та “Туристичний бізнес” грудень 2022 р.

Опитування магістрів 2021

Результати опитування здобувачів, які навчаються за ОП “Готельно-ресторанна справа” та “Туристичний бізнес” грудень 2021 р.

Підсумки опитування фокус-групи «ВИПУСКНИКИ» у 2020/21 н.р.

Результати опитування студентів спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Підсумки анкетування здобувачів вищої освіти за освітніми програмами у 2019/20 н.р.

Підсумки анкетування 2017

Підсумки анкетування 2018

Підсумки анкетування 2019

Підсумки анкетування 2020

Підсумки анкетування 2021

 

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search