Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Головна

МІСІЯ ТА БАЧЕННЯ НТУ “ХПІ”
ПОЛІТИКА І ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ НТУ “ХПІ”

У вересні 2016 року в НТУ «ХПІ» відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» розпочав свою діяльність відділ забезпечення якості освітньої діяльності (ВЗЯОД). Метою створення якого стало вирішення завдань інформаційно-аналітичного супроводу внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті, та розробка і впровадження Системи управління якістю (СУЯ) НТУ «ХПІ» відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів.

Перевагами впровадження системи управління якістю є:

  • підвищення якості надання освітніх послуг, поінформованості про це та врахування потреб і очікувань замовників та споживачів;
  • впорядкування і регламентування (виконання послідовності дій відповідно до затверджених процедур) діяльності;
  • можливість підвищення рівня внутрішнього документообігу, чіткішого розподілу повноважень, завдань та відповідальності через прописування процесів і управління ними;
  • раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських;
  • СУЯ є дієвим механізмом укріплення конкурентоздатності університету.

Протягом року у створенні Системи управління якістю НТУ «ХПІ» відділ співпрацював з Органом з сертифікації систем управління Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

На підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю 29 листопада 2017 року Університет отримав Сертифікат на систему управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти; наукового досліджування та експериментального розробляння. (Сертифікат №UA8О072.02.07.11.80.1-2017 дійсний до 28.11.2020 р.). Який підтверджує що Система управління якістю НТУ «ХПІ» відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 – це, перш за все, «візитна картка НТУ «ХПІ», яка гарантує, що всі процеси, що функціонують в університеті, керовані і перебувають під контролем керівництва. Принципи і вимоги ISO 9001 загальновизнані у світі. Тому, якщо заявити про наявність Сертифікату, нас зрозуміють у будь-якій країні світу, що збільшує перспективи університету щодо контактів з потенційними грантодавцями та інвесторами.

 

© 2020 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"